VRI izsludina pieteikšanos Pēcdoktorantu priekšatlasei

Vides risinājumu institūts (VRI)  izsludina Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.2. pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 50 (turpmāk – SAM MK noteikumi). 

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

VRI Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases konkursa mērķis ir atlasīt pēcdoktorantus, ievērojot SAM MK noteikumu 25.1. apakšpunktā noteiktās prasības,  pētniecības pieteikumu iesniegumu sagatavošanai un pētniecības pieteikuma īstenošanai atbilstoši VRI Stratēģijai 2016. – 2021.gadam, cilvēkresursu attīstības plānam, pētniecības attīstības programmai, kā prioritāras nosakot šādas jomas:

  • Ūdens resursu ekoloģiskais stāvoklis;
  • Meža resursu ilgtspējība;
  • Ekosistēmas pakalpojumi;
  • Bioloģiskā daudzveidība un tās saglabāšana;
  • Vides attālā izpēte.

Pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu var iesniegt Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā 5 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa.

Pēcdoktorantu pieteikumu iesniegšanas kārtība:

Konkursa pretendenti pieteikumu kopā ar pārējiem VRI Pēcdoktorantūras pieteikumu priekšatlases nolikumā minētajiem pielikumiem var iesniegt no 2016.gada 1.augusta līdz 30.augustam.

Pieteikšanās pagarināta līdz 2016. gada 14.novembrim. 

Priekšatlases dokumenti:

1.pielikums. Iesniegums Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei;

2.pielikums. Pētniecības tēmas pieteikuma zinātniskais apraksts;

3.pielikums. Pēcdoktoranta apliecinājums;

4.pielikums. Atzinums par pētījuma nozīmību

5.pielikums. Vērtēšanas kritēriji.

VRI Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases konkurss tiek organizēts saskaņā ar VRI Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases nolikumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai. Informācija par Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludināto atklāto pētniecības pieteikumu iesniegumu atlasi 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumiem http://www.viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/_izsludinatie_konkursi/

​​​Kontaktinformācija:

Inese Suija – Markova, izpilddirektore, tel. 26425688, e-pasts: inese.suija@videsinstituts.lv

Nolikums:

Vides risinājumu institūta nolikums pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei

 

Vairāk par VRI Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi skatīt šeit