VRI kopā ar 17 māksliniekiem pievērsīs uzmanību radītajam atkritumu daudzumam Latvijā un Igaunijā

""

Pagājušajā nedēļā Ruckas mākslinieku Rezidencē Cēsīs kopā sanāca 11 mākslinieki no dažādām pasaules valstīm, lai uzsāktu projekta WasteArt mākslas kampaņu “NOT out of sight, NOT out of mind”. Viņus vieno kopīgs mērķis – mudināt cilvēkus aptvert saražoto atkritumu lielo apjomu un patēriņa sabiedrības ietekmi uz Latvijas un Igaunijas dabas resursiem.

"Mākslinieki

Šajā kampaņā piedalīsies 17 mākslinieki no 10 valstīm, lai ar dažādiem laikmetīgās mākslas izteiksmes līdzekļiem veidotu ceļojošu izstādi. Izstādes mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību un mudināt iedzīvotājus mainīt ieradumus uz dabai draudzīgākiem. Mūsdienu sabiedrības dzīves ritms ir straujš un informācijas daudzums, kuru katru dienu saņemam un apstrādājam nemitīgi pieaug, tāpēc cilvēki izvēlas nepievērst uzmanību informācijai par ikdienā saražoto atkritumu daudzumu. Izmetot atkritumus konteinerā izliekamies, ka tas ir tāds kā melnais caurums, kur atkritumi izgaist un mums par tiem vairs nav jāuztraucas. Kampaņas “NOT out of sight, NOT out of mind” mērķis ir pievērst uzmanību un radīt sapratni, ka atkritumi pēc izmešanas nekur nepazūd, agrāk vai vēlāk tie liks par sevi manīt caur ietekmi uz dabas ainavām, ekosistēmu un dabas resursiem.

Projekta komanda organizēja treniņnometni, lai mākslinieki varētu dalīties ar ceļojošās izstādes darbu  idejām un konceptiem. Mākslinieki projektus īstenos nākamo trīs mēnešu laikā rezidencēs – MoKS Igaunijā un Ruckas mākslas rezidenču centrā Latvijā. Lai iedarbinātu dažādas maņas un sajūtas, mākslinieki darbus veidos dažādos laikmetīgās mākslas žanros – audio vizuālas un interaktīvas instalācijas, fotogrāfijas, procesu demonstrējumi u.c. Sākot no 2019. gada jūnija ceļojošā izstāde, kurā iekļauti visi mākslas darbi, piestās 6 Latvijas un Igaunijas publiskās vietās un galerijās.

"Mākslinieki

Izstādes mērķis ir caur laikmetīgās mākslas izpausmēm atainot problēmsituācijas atkritumu jomā un palielināt sabiedrības informētību par patēriņa materiālu izšķērdēšanas jautājumiem un resursu efektivitāti. Divu dienu laikā informatīvās sesijās un semināros eksperti palīdzēja māksliniekiem attīstīt idejas un mākslas darbu konceptus. Eksperti piedāvāja ieskatu sekojošās tēmās: Uģis Rotbergs, “Pasaules Dabas Fonda” un “Vides risinājumu institūts” pārstāvis runāja par izjūtu uztveres paplašināšanu dabas un atkritumu jomā; RTU Dizaina fabrikas projektu vadītāja un Latvijas Zero Waste sabiedrības dalībniece Santa Krastiņa dalījās pieredzē par Zero Waste sabiedrības veidošanu; Igaunijas Dabaszinātņu universitātes profesors Mait Kriipsalu kopā ar māksliniekiem apsprieda vides inženierijas, atkritumu apsaimniekošanas un atkārtotas izmantošanas tēmu.

"Profesors

Treniņnometnes laikā mākslinieki apmeklēja projekta partnera SIA “ZAAO” poligonu “Daibe”, lai gūtu priekšstatu par Latvijas atkritumu apsaimniekošanas izaicinājumiem un praksēm. Savu darbu izveidei māksliniekiem būs iespēja izmantot poligonā atrodamos materiālus, tāpēc pagājušajā nedēļā viņi devās izpētes ekskursijā, kurā apzināja materiālu daudzumu un dažādību.

"Mākslinieki

Treniņnometnē piedalījās šādi mākslinieki: Mikael Hansen (DK) “Take a look at yourself”, Varvara Guljajeva (EE) “PlasticLand”, Jacob Kirkegaard (DK) “Testimonium”, Marta Moorats (EE) “Monomarine”, Kiwa (EE) “0”, Ansis Starks (LV) “secondsecond”, André Avelãs (NL) “Trash Vodka”, Elena Redaelli (NO) “Paper walls”, Johanna “Hanuka” Lohren (LV) “Raising Monsters”, Ieva Krumina (LV) “The Field of Desires” and Geraldine Juárez (SE) “Broken Promises”.

Radošā mākslas kampaņa norisinās projekta “Reuse of Waste through Arts and Crafts” (WasteArt) No. Est-Lat 65 ietvaros, ko finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas Interreg V-A ietvaros un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM).

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.