VRI kopā ar Eiropas filozofiem diskutē par cilvēka un vides savstarpējām attiecībām

Šā gada 10.oktobrī Vides risinājumu institūts (VRI) tikās ar 9 Eiropas filozofiem, lai no filozofiska skatījuma diskutētu par cilvēka un vides attiecībām. Pasākums tika veltīts nīderlandiešu izcelsmes angļu filozofam un politiskajam ekonomistam Bernardam Mandevilam (1670-1733). No 8. līdz 11. oktobrim tika rīkots pasākums “Mandevillean Readings in Latvia”, kura ietvaros VRI organizēja Mandevila lasījumus Cēsīs.

"VRI

Diskusiju laikā, analizējot B.Mandevila darbus un skarot tādas tēmas kā spēļu teorija, laimes veidošanās, cilvēka vajadzība būt novērtētam u.c., dalībnieki norādīja uz filozofa aprakstīto tēmu nozīmi un aktualitāti kā 18.gadsimtā, tā mūsdienās. Lasījumos Cēsīs galvenais uzsvars tika likts uz  dabu kā izteiksmes līdzekli Mandevila daiļradē, kā arī cilvēka un vides attiecībām. Pasākuma ietvaros arī VRI dalījās savos filozofiskajos uzskatos, kā rezultātā atrada vairākas līdzības Mandevila uzstādījumos un attieksmē pret dabu. Filozofa izvirzītā teorija vēsta, ka katram indivīdam jādod iespēja rīkoties savu interešu vārdā, jo pienācīgi organizētās kopienās tas novedīs pie kolektīva labuma. VRI izaicināja savus pastāvošos uzskatus, lai noskaidrotu, kā šī teorija izpaužas dabā. 

"No

"U.Rotbergs

"VRI

"Pēc

Bernards Mandevils bija nīderlandiešu izcelsmes angļu filozofs, ekonomists un satīriķis. Viņš galvenokārt pieminēts saistībā ar viņa ieguldījumu 18.gadsimta morāles normu diskusijās un ekonomikas teoriju veidošanā. Atzīmējot viņa slavenākā darba “Fabula par bitēm” 300. gadadienu, šogad organizētas jau vairākas starptautiskas konferences un pasākumi visa pasaulē. Pasākumus Latvijā organizēja Vides risinājumu institūts, RTU Rīgas Biznesa skola un Amerikāņu universitāte Romā.