VRI kopā ar Vidzemes plānošanas reģionu attīsta bioekonomikas inovāciju ekosistēmu reģionā

Lai veicinātu bioekonomikas nozares izaugsmi Vidzemē un Latvijā, Vides risinājumu institūts (VRI) sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu (VPR) un partneriem no Somijas, Norvēģijas un Igaunijas uzsācis bioekonomikas inovāciju sistēmu attīstīšanu reģionos.

"Attēls:

Bioekonomika ietver pārdomātu atjaunojamo bioloģisko resursu ražošanu un to pārveidošanu pārtikā, lopbarībā un citos bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenerģijā. Tās radītie risinājumi visbiežāk tiek lietoti lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, mežsaimniecībā, kokrūpniecībā, celulozes un papīra rūpniecībā, kā arī biotehnoloģiju un enerģētikas nozarēs. Kā norādīts Eiropas izaugsmes stratēģijā “Eiropa 2020”, bioekonomikas attīstība ir viens no svarīgākajiem risinājumiem viedas un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanā.

Latvija ir viena no bioloģiskajiem resursiem bagātākajām valstīm Eiropas Savienībā, taču līdz šim tās bioekonomiko potenciālu nav izdevies pilnvērtīgi izmantot ierobežotā cilvēku resursa un aglomerācijas ekonomikas trūkuma dēļ. Lai kopīgi veicinātu viedas, ilgtspējīgas un iekļaujošas bioekonomikas attīstību kā Latvijas, tā arī citu Baltijas jūras reģiona (BJR) valstu lauku teritorijās, VRI kopā ar VPR un partneriem no BJR uzsāk īstenot projektu “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos”(RDI2CluB). Jau šobrīd tam piešķirts paraugprojekta statuss (Flagship statuss), kas norāda uz bioekonomikas attīstības nozīmīgo lomu BJR izaugsmē, un projekta rezultāti tiks ņemti vērā, izstrādājot nākamo BJR attīstības stratēģiju.

Projekta starptautiskā partnerība un sadarbības tīkls paredz atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību lauku apvidos un veidot virtuālo bioloģiskās uzņēmējdarbības centru. Tas darbosies kā tilts starp pētniecības un attīstības institūtiem, izglītības iestādēm, uzņēmējiem, biznesa atbalsta organizācijām, valsts un reģionālās pārvaldes institūcijām, kā arī citām iesaistītajām pusēm. Tādējādi plānots uzlabot zināšanu, resursu un infrastruktūras pārnesi, kā arī veicināt reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa sadarbību. Virtuālais centrs ļaus Latvijas organizācijām un Vidzemes uzņēmējiem piekļūt ārvalstu ekspertu zināšanām un partneru iekārtām. Tas palīdzēs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem attīstīt jaunas biznesa idejas bioekonomikas jomā.

Projektu “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos” (RDI2CluB) finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros, un to līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments.

Vairāk par projektu.