VRI kopā ar VPR turpina attīstīt bioekonomikas inovāciju ekosistēmu Vidzemē

Jūnija beigās Vides risinājumu institūts (VRI) un Vidzemes plānošanas reģions (VPR) tikās ar bioekonomikas ekspertiem, lai turpinātu darbu pie vienotas bioekonomikas ekosistēmas attīstīšanas Vidzemē. 

Bioekonomika ietver pārdomātu atjaunojamo bioloģisko resursu ražošanu un to pārveidošanu pārtikā, lopbarībā un citos bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenorģijā. Vidzemes reģions ir bagāts ar dabas resursiem, taču to kvalitatīvai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai ir nepieciešams veicināt savstarpēju sadarbību gan starp privāto un publisko sektoru, gan starp pašiem uzņēmējiem. 

Sadarojoties ar vairākiem ārvalstu speciālistiem no Polijas, Igaunijas, Somijas un Norvēģijas, vidzemnieki strādā pie vienotas bioekonomikas ekosistēmas attīstīšanas koncepta. Pašlaik ir noteiktas sešas galvenās rīcību jomas, tostarp arī bioekonomikas resursu un kompetenču kartēšana, kā arī kapacitātes palielināšana augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanai. Lai attīstītu inovatīvu ekosistēmu, liela nozīme ir arī uzņēmēju izglītošanai un informēšanai par ilgtspējīgu produktu un pakalpojumu ražošanu un iegādi. 

"Attēls:

VPR un VRI vadībā ar idejām, pieredzi un zināšanām apmainījās pārstāvji no vairākām ministrijām, universitātēm, uzņēmumiem, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām un pētniecības institūtiem, tai skaitā Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Agroresursu un ekonomikas institūta. Tikšanās laikā eksperti pārrunāja bioekonomikas jomu aktualitātes un diskutēja par potenciālajām sadarbības formām Baltijas jūras reģiona teritorijā. Sanāksmes otrā daļa bija veltīta praktiskiem grupu darbiem, lai kopīgi definētu nepieciešamās rīcības bioekonomikas ekosistēmas attīstīšanai reģionā. 

Pasākuma dalībnieki secināja, ka viens no nozīmīgākajiem uzņēmēju motivatoriem radīt ilgtspējīgus produktus un pakalpojumus ir atbalsta instrumentu pilnveide, priekšroku dodot tiem uzņēmējiem, kuri savā attīstībā koncentrējas uz ilgtspēju nevis ātru peļņu. Tāpat sanāksmē uzsvēra, ka nepieciešams vairāk pievērst uzmanību sabiedrības informēšanai par daudzveidīgām sadarbības formām, detalizēti skaidrojot katras formas priekšrocības. Eksperi savukārt akcentēja motivējošu pasākumu nozīmi. 

VRI un VPR Speciālisti turpina darbu, lai katrā no sanāksmē risinātajām diskusiju tēmām attīstītu konkrētas rīcības bioekonomikas inovāciju ekosistēmas attīstīšanai Vidzemē. Jau septembrī kopā ar ieinteresētejām pusēm plānots tās izvērtēt un 2019.gada sākumā sagatavot rīcībplānu.

Pasākums tika organizēts projekta RDI2CluB ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālais attīstības fonds Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros, kā arī līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments. 

""

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.