VRI noslēdz saprašanās memorandu ar universitāti Venēcijā par kopīgām aktivitātēm etnobitānikas jomā

Vides risinājumu institūts (VRI) ir noslēdzis saprašanās memorandu ar Università Ca’ Foscari Venezia par kopīgu pētniecību, pieredzes un zināšanu apmaiņu etnobotānikas jomā.

Lai veicinātu starptautisko sadarbību un uzlabotu kā Latvijas, tā Itālijas kompetences etnobotānikā,  saprašanās memorands paredz veidot kopīgas intereses un mērķus etnobotānikas izglītībā un pētniecībā. Tā ietvaros plānots uzlabot izglītības iespējas iesaistīto valstu studentiem, mācībspēkiem un administratīvajiem darbiniekiem, kā arī stiprināt kultūras un zinātnes saiknes organizāciju starpā. Abas puses ir vienojušās par kopīgi realizējamām aktivitātēm: pētījumiem, studentu apmaiņas programmām, vasaras skolām, semināriem konferencēm. 

"Etnobotānikas

VRI šogad uzsācis aktīvu etnobotānikas virziena attīstību. Sadarbojoties ar etnobotānikas ekspertiem no Igaunijas un Baltkrievijas, izstrādāts pētījums, kura laikā speciāli izveidota pētnieku komanda devās uz Latvijas reģioniem, lai intervētu vietējos iedzīvotājus un izzinātu pārmantotās zināšanas par savvaļas augu izmantošanas kultūru – to ievākšanu, apstrādi un pielietošanu medicīnā, kosmētikā, uzturā un citās jomās. Pētījuma mērķis bija apkopot šīs zināšanas, lai nodotu tās tālāk nākamajām paaudzēm, kā arī, sadarbībā ar citu jomu zinātniekiem un speciālistiem, meklētu to pielietojumus Latvijas lauksaimniecības inovāciju attīstībā. Lai pētījumu turpinātu, atbilstoši Eiropas zinātnes standartiem, pirmā pētījuma rezultātā institūts noslēdza saprašanās memorandu ar Università Ca’ Foscari Venezia.