VRI organizēja augstākā līmeņa vadītāju apmācības kosmosa un Zemes novērošanas jomā

17. un 18. oktobrī Vides risinājumu institūts (VRI) sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru un LR Izglītības un zinātnes ministriju organizēja augstākā līmeņa vadītāju apmācības “Zemes novērošanas un attālās izpētes risinājumi biznesa konkurētspējas stiprināšanai un stratēģisku lēmumu pieņemšanai”, kas norisinājās Cēsīs.

"Apmācību

Apmācības notika starptautiski atzītu Zemes novērošanas ekspertu vadībā. Pasniedzēju vidū bija eksperti no Eiropas Kosmosa aģentūras, Beļģijas pētniecības institūta VITO, uzņēmumiem Planetek Hellas (Grieķija) un Earth Pulse (Spānija), kā arī Vides risinājumu institūta un Pasaules Dabas fonda. Mācību mērķis bija paplašināt Baltijas valstu politikas veidotāju un uzņēmumu vadītāju izpratni par Zemes novērošanas un attālās izpētes datu un tehnoloģiju praktiskas pielietošanas iespējām. Pasaulē lielākās Zemes novērošanas programmas Copernicus ietvaros ir izveidota virkne jaunākās paaudzes satelītu Sentinel, kas nodrošina daudzveidīgus brīvpieejas datus un aktuālāko informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras un okeānu ekosistēmām. Apmācībās piedalījās 15 dažādu nozaru pārstāvji, kuru jomās iespējams izmantot datus un tehnoloģijas procesu efektivitātes paaugstināšanai, jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai, kā arī stratēģisku lēmumu pieņemšanai. Mācību dalībnieku vidū bija augstākā līmeņa vadītāji no Latvijas jūras administrācijas, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības VAKS, Rīgas brīvostas pārvaldes, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas, VAS “Latvijas dzelzceļš”, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ārlietu ministrijas, uzņēmumiem Stora Enso Wood Supply un Metsa Forest Latvia u.c.

"Apmācības

"Uģis

Viens no apmācību dalībniekiem – Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos Edgars Sūna apmācības vērtē pozitīvi: “Tā ir pirmā pieredze un saskarsme ar šāda veida informāciju gan par to, ko mums piedāvā kosmoss un satelītu dati, gan, kā tos varētu izmantot darba vajadzībām. Uzskatu, ka šīm tehnoloģijām viennozīmīgi ir atrodams praktisks pielietojums Rīgas brīvostas darbībā – drošības, infrastruktūras, vides aizsardzības risinājumiem.”

"Dr.

Apmācības ietvēra gan teorētiskās lekcijas, gan praktiskas nodarbības, kas saistītas ar Zemes novērošanas datu un pielietošanas iespēju analīzi dažādās jomās publiskajā un privātajā sektorā. Pirmajā daļā eksperti apskatīja globālo procesu un notikumu mijiedarbību – kā tā ietekmē lēmumu pieņemšanu uzņēmējdarbībā, kā klimata pārmaiņas un dabas resursu samazināšanās ir saistīta ar sociālo un ekonomisko ilgtspēju. Apmācību dalībnieki apskatīja Zemes novērošanu un attālo izpēti piecās dimensijās, kas saistītas ar datu iegūšanas, apstrādes, analīzes un pielietojuma ātrumu, apjomu un citām īpašībām. Apmācību otrajā daļā treneri kopā ar augstākā līmeņa vadītājiem analizēja esošos Zemes novērošana un attālā izpētes pielietojumus publiskajā un privātajā sektorā, kā arī to potenciālu nākotnes biznesa un ekonomikas attīstīšanā.

"Dr.

Mežsaimniecības uzņēmuma SIA “Metsa Forest Latvia” ražošanas daļas vadītājs Raivo Ošis par apmācībām izteicās: “uzņēmējdarbībā visu laiku ir jāiet uz priekšu un jādomā par attīstību. Ņemot vērā šī brīža situāciju, kas saistīta ar cilvēkresursiem Latvijā, ir jāskatās uz ražīguma celšanu. Zemes novērošanas un attālās izpētes risinājumi ir perfekts veids, kā to panākt – ir jaunas iespējas, ir jauni dati un tehnoloģijas, bet jautājums ir – cik ļoti un kā mēs tos mākam izmantot. Šajās divās dienās dzirdētais liek domāt uz priekšu. Uzskatu, ka visi, kas apmeklēja šīs apmācības nāks klajā ar jaunām idejām, kā attīstīt savu sfēru.”

"Stevens

"Stelios

Augstākā līmeņa vadītāju apmācības “Zemes novērošanas un attālās izpētes risinājumi biznesa konkurētspējas stiprināšanai un stratēģisku lēmumu pieņemšanai” norisinājās Eiropas Kosmosa aģentūras programmas “Eiropas sadarbības valstu plāns” atbalstītā projekta “Augstākā līmeņa vadītāju izglītošana Zemes novērošanas jautājumos” (ExpandEO) ietvaros. Projektu vada Vides risinājumu institūts (VRI)

Vairāk par ExpandEO projektu iespējams uzzināt šeit.