VRI paplašina zinātniskās sadarbības tīklu

Vides risinājumu institūta (VRI) vadošā pētniece Dr. Anita Zariņa kļuvusi par Latvijas pārstāvi starptautiskās zinātnes atbalsta programmas COST akcijā „Atjaunojamā enerģija un ainavu kvalitāte”. Iesaistīšanās COST gan pētniecei, gan VRI paplašina sadarbības iespējas Eiropas līmenī – tiks sekmēta jaunu partnerības tīklu veidošana, apmainīšanās ar zināšanām un pieredzi konferencēs, semināros, zinātnieku darba vizītēs un kopīga zinātnisko publikāciju veidošana.

COST (Cooperation Europeenne dans le Domaine de la Recherche Scientifique et Technique) programmā pašlaik piedalās 35 valstis. Programmas mērķis ir atbalstīt pētnieku sadarbību dažādās zinātes un tehnoloģijas attīstības jomās, finansējot pirms-konkurences pētniecību, kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas. Jaunākās programmas akcijas saistītas ar biomedicību, molekulārajām zinātnēm, vides pārvaldību, pilsētvides attīstību, nanozinātnēm u.c. aktualitātēm.

Latvija COST aktivitātēs piedalās jau kopš 1997.gada, taču dalībvalsts statusu ieguva 1999.gadā. Vairāk par programmu