VRI paraksta Saprašanās Memorandu ar Čehijas Zinātņu akadēmijas Bioloģijas centru

Šā gada 7.oktobrī Vides risinājumu institūts (VRI) parakstīja Saprašanās Memorandu ar Čehijas Zinātņu akadēmijas Bioloģijas centru (BCAS). Abas iesaistītās organizācijas ir ieinteresētas paplašināt starptautisko sadarbību un attīstīt ilgtspējīgu ezeru ekosistēmas apsaimniekošanas stratēģiju. Sadarbība galvenokārt veicināta, lai spētu pētīt cilvēku darbības ietekmi uz ūdeņu ekosistēmu ilgākā laika posmā un plašākā teritorijā nekā tas darīts līdz šim.

Memoranda vienošanās no parakstīšanas brīža ir spēkā četrus gadus. Šajā laikā plānots sekmēt iesaistīto organizāciju sadarbību zinātniskās un pielietojamās pētniecības jomās. Uzlabojot VRI un BCAS savstarpējās attiecības, abām iesaistītajām organizācijām plānots uzlabot starptautiskās zināšanas un pieredzi  kopējo interešu jautājumos. No VRI puses sadarbību koordinēs vadošais pētnieks Matīss Žagars, savukārt, no BCAS puses – profesors Jans Kubečka.

Papildu informācija par Čehijas Zinātņu akadēmijas Bioloģijas centru