VRI pārnadžu pētījuma rezultāti prezentēti 2 starptautiskās konferencēs

2021. gads iesācies produktīvi! Projekta “IKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja to ilgtspējīgai pārvaldībai” ietvaros esam uzstājušies ar prezentācijām divās starptautiskās konferencēs. 
 
26-27. janvārī Vides risinājumu institūte pētnieks Alekss Vecvanags piedalījās 11. Baltijas Terioloģijas Konferencē. Konferencē tika prezentēti   2020. gada akustisko sistēmu pētījuma rezultāti. 
Konferences prezentācija pieejama šeit.
 
Savukārt, 28. janvārī Alekss Vecvanags uzstājās ar ziņojumu Latvijas Universitātes 79. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Bioloģijas sekcijas Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas apakšsekcijā. Ziņojuma tēma – "Savvaļas pārnadžu monitorings un to relatīvā daudzuma novērtēšana, izmantojot kameras lamatas un mašīnmācīšanās pieeju".
Ziņojuma prezentācija pieejama šeit
 
Jauno tehnoloģiju izmēģinājumi savvaļas dzīvnieku uzskaitē tiek veikti projekta “IKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja to ilgtspējīgai pārvaldībai” (Nr.1.1.1.1/18/A/146) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.