VRI pārstāv Latviju Copernicus akadēmiskajā tīklā

Vides risinājumu institūts (VRI) ir kļuvis par biedru un vienīgo Latvijas pārstāvi Copernicus Zemes novērošanas programmas akadēmiskajā tīklā. Līdz ar iestāšanos tīklā VRI uz Latviju vedīs starptautiska līmeņa zināšanas par Zemes novērošanas tehnoloģijām, datiem un to pielietojumu.

"Copernicus

Copernicus akadēmiskajā tīklā iesaistītās organizācijas veicinās sadarbību starp Eiropas augstākās izglītības iestādēm, pētniecības institūtiem, privātā, publiskā un NVO sektora pārstāvjiem, kas bāzēti gan tīkla valstīs, gan ārpus tām. Tas sekmēs starptautiska līmeņa ideju un labās prakses apmaiņu dažādu nozaru starpā, palīdzot tādām valstīm kā Latvija attīstīt kompetences Zemes novērošanas datu ievākšanā, apstrādē un pielietošanā. Latviešu pētniekiem, zinātniekiem un dažādu jomu speciālistiem būs iespēja apmeklēt lekcijas, praktiskās apmācībās, atvērtās diskusijas, seminārus u.c. veida aktivitātes, kurās varēs apgūt Copernicus datu un informācijas pielietojumu tādās jomās kā vides aizsardzība, pilsētplānošana, lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, medicīna, civilā aizsardzība u.c.

Tīkla biedriem būs pieejams visaptverošs Copernicus programmas pakalpojumu klāsts. Papildus tam organizācijas regulāri saņems aktuālu informāciju no Eiropas Komisijas un Briselē bāzētās centrālās Copernicus programmas administrācijas.

Copernicus akadēmiskais tīkls ir daļa no Eiropas Kosmosa stratēģijas. Tā mērķis ir izstrādāt jaunas metodes un instrumentus zināšanu un pieredzes apmaiņai starp valstīm un dažādām nozarēm. Tādā veidā iecerēts celt Copernicus Sentinel satelītu pakalpojumu izmantošanas potenciālu dažādu valstu specifiskām vajadzībām.

Ar Copernicus akadēmiskā tīkla biedriem iespējams iepazīties šeit