VRI pārstāvji apgūst Nīderlandes pieredzi bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšanā

No 18. līdz 20. aprīlim Vides risinājumu institūta un Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji kopā ar uzņēmējiem un pētniekiem no Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera, kā arī Zemkopības ministrijas ekspertiem devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Nīderlandi, lai gūtu ieskatu bioekonomikas inovāciju sistēmā, ko attīstījis viens no vadošajiem Eiropas klasteriem bioekonomikas jomā – “Biobased Delta”.

Braucienā kopā ar Latvijas pārstāvjiem devās arī bioekonomikas profesionāļi un eksperti no Somijas, Norvēģijas, Igaunijas un Polijas. Vizītes laikā dalībnieki izzināja bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstības priekšnosacījumus pilsētu, reģionu un valsts līmenī, kā arī guva apstiprinājumu trīspusējas sadarbības (triple helix) – starp uzņēmumiem, pētniecības un izglītības sektoriem, kā arī lēmējinstitūcijām, nozīmei veiksmīgas bioekonomikas sistēmas attīstīšanā.

"Foto:

Savā pieredzē, kā stiprināt privāta un publiskā sektora sadarbību bioekonomikas nozares attīstīšanā, dalījās “Biobased Delta” klastera vadītāji un daļa no klastera biedriem: ķīmiskās rūpniecības kompānijas “SABIC” rūpnīcas pārstāvis Nīderlandē, ekspertu centra “Biobased Economy” un Dienvidu lauksaimniecības un dārzkopības organizācijas (ZLTO) pārstāvji. Dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Delft Bioprocesu pārstrādes testa rūpnīcu, Cosun agroresursu inovāciju centru, kā arī aplūkot praktiskus piemērus, kas radušies veiksmīgas privātā un publiskā sektora sadarbības rezultātā. Daži no iepazītajiem piemēriem: restorāns, kurā ēdiens tiek pasniegts otrreiz pārstrādātos traukos; sanitārais mezgls, kura galvenais ūdens resurss ir lietus ūdeņi;  kāpnes, kas veidotas no 90% organiskajām izejvielām (kartupeļu cietes, ceļmalās pļautas zāles); apmežots tilts dzīvniekiem, kas izveidots, lai tie justos droši un sev ierastā vidē varētu šķērsot šosejas. Braucienā iegūtās zināšanas un prasmes plānots pielietot rīcības plāna izstrādei bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšanai Vidzemē.  

"Foto:

"Foto:

Pieredzes apmaiņas brauciens tika īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros atbalstītā un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos” (RDI2CluB) ietvaros.

""

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit

Projekta mājas lapa pieejama šeit

Vairāk par "Biobased Delta" klasteri iespējams uzzināt šeit