VRI pēta pavasara augu diedzēšanas metodes dažādos apstākļos

Vides risinājumu institūta (VRI) un SIA “Field and Forest” pētnieku komanda 2020. gada sezonu uzsākuši ar deviņu pavasara ārstniecības un aromātisko augu dīgtspējas izpēti dažādos apstākļos un piemērotāko diedzēšanas tehnoloģiju izstrādi.

"Parastās

Augu dīgtspējas izpēte ir viens no soļiem inovatīvu audzēšanas tehnoloģiju izstrādē savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai bioloģiskos audzēšanas apstākļos potenciālai komerciālai izmantošanai medicīnā, kosmētikā un pārtikā.  VRI un SIA “Field and Forest” pētnieku komanda to izstrādā kopā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu.

Latvijā savvaļā aug ārstniecības un aromātisko augu sugas ar augstu tirgus potenciālu un vienlaicīgi atšķirīgām bioloģiskajām īpašībām – gaiļbiksīte (Primula veris), smaržīgā madara (Galium odoratum), parastā zalktene (Daphne mezereum), parastā māllēpe (Tussilago farfara), pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis), parastā kreimene (Convallaria majalis), efeju sētložņa (Glechoma hederacea), lielā strutene (Chaledonium majus) un raspodiņš (Alchemilla spp.). Pētnieki uzsākuši visu 9 augu sugu izpēti, izvērtējot galvenos riskus to komerciālai audzēšanai un meklējot risinājumus to novēršanai.

Šajā sezonā pētnieki pastiprinātu uzmanību pievērsuši augu sēklu dīgtspējas izpētei, lai novērtētu, kā vislabāk sadiedzēt katru no projektā pētītajām sugām. Sēklu diedzēšanas tehnoloģiju izstrādes procesā viņi izmēģina arī dažādas diedzēšanas vides – audzēšanas kamerās un siltumnīcā, mēģinot atrast katrai augu sugai piemērotāko. Sēklām ir liela nozīme ražas iegūšanā, jo tās nodrošina labu sējumu sadīgšanu, veicina veselīgu un produktīvu augu veidošanos, ierobežo sējumu nezāļu apjomu, kā arī paaugstina mēslojuma izmantošanas efektivitāti.

2019. gada rudens izpētes sezonā Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieki uzsāka aktīvo vielu satura analīzi sēklām un augu daļām, kas ievāktas vasarā aizvadītajās ekspedīcijās. Šīs analīzes ļaus pētniekiem novērtēt Latvijas savvaļā augošo augu sugu ģenētiskos resursus, kā arī to komerciālās audzēšanas riskus un iespējas.

Pavasara augu sēklu diedzēšanas izpēte un aktīvo vielu analīze norisinās projekta “Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā” (Nr. 1.1.1.1/18/A/043) ietvaros.Tas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF),  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” atbalstu.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.