VRI pētīs iespējas agrīni noteikt mizgraužu uzbrukumus

Vides risinājumu institūts (VRI) uzsāk pētīt iespējas agrīni noteikt egļu astoņzobu mizgraužu (Ips typhographus) uzbrukumus 

Aktivitātes mērķis ir testēt esošo tehnoloģiju iespējas un izstrādat tehnisko specifikāciju nākotnes Zemes novērošanas (EO) satelītam, kura ievāktie dati ļautu agrīnā stadijā notvert mizgrauža invāzijas sākumu. Šādi dati būtu vērtīgs palīgs mežu īpašniekiem, to apsaimniekotājiem un valsts institūcijām, laicīgi plānojot aizsardzības pasākumus. Lai izstrādātu satelīta koncepciju, tiks veikta cikliska attālo izpētes datu (termālie dati, redzamā gaismas un tuvējā infrasarkanā spektra diapazona dati) ievākšana pilotteritorijās, izmantojot lidmašīnu. Paralēli tiks testētas arī inovatīvas references datu ievākšanas metodes mežā uz vietas, kā arī padziļināti pētīts arī esošais satelītdatu piedāvājums. Pētījums noritēs ciešā sadarbībā ar mežu ekspertiem – viņu pieredze un spēja dabā identificēt agrīnas mizgraužu uzbrukuma pazīmes būs neatsverams palīgs koncepcijas izstrāde.  

Pilotteritorija ar lidmašīnu ievāktos termālajos datos. Attēls: VRI
Pilotteritorija termalajos datos mizgrauzi
Pilotteritorija ar lidmašīnu ievāktos VNIR datos. Attēls: VRI

Egļu astoņzobu mizgrauzis ir viens no nozīmīgākajiem draudiem mežaudzēs ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā. Šīs nelielā smecernieku dzimtas vaboles kāpuri barojas ar egles mizas iekšējo slāni jeb lūksni. Lūksnē noris organisko vielu transports, un bojājumi šajā auga daļā neatgriezeniski novājina koku. Galvenās bojājumu pazīmes: caurumi koka mizā, no kuriem izbiruši mizas milti, mīksta miza, kā arī brūngani skuju gali. Ja novēroti mizgrauža bojājumi, jāveic sanitārā cirte. Veselās mežaudzēs jāievēro profilaktiskie pasākumi: mežu kopšana un vēja bojājumu novēršana. Klimata pārmaiņu un mežsaimniecības intensifikācijas rezultātā astoņzobu mizgrauža radītie bojājumi ir īpaši pieauguši. 2023. gadā saistībā ar šī kaitēkļa masveida invāziju Latvijas mežos tika noteikta ārkārtas situācija.  

Aktivitāti “Feasibility study on future thermal and VNIR EO satellite mission for early detection of bark beetle attack (Acronym – BBWatch)” īsteno Vides risinājumu institūts. Pasūtītājs: Eiropas Kosmosa Aģentūra.