VRI pētniece Baiba Prūse kopā ar Eiropas zinātniekiem izdod grāmatu “Zinātne par sabiedrisko zinātni”

Vides risinājumu institūta (VRI) pētniece Baiba Prūse ir viena no grāmatas “Zinātne par sabiedrisko zinātni” līdzautoriem. Grāmata izdota 2021. gada 12. janvārī pēc Eiropas sabiedriskās zinātnes pētnieku un ekspertu nepārtrauktas pieredzes apmaiņas četru gadu garumā. Tajā apkopoti sabiedriskās zinātnes īstenošanas pamatprincipi, stiprās puses un šķēršļi. 

"Klikšķini

Sabiedriskā zinātne izpētes procesos ļauj piedalīties cilvēkiem no malas, kuri nav projektā pieņemti darbā kā pētnieki. Cilvēkiem ir iespēja iesaistīties dažādos sabiedriskās zinātnes pētījumos, lai paplašinātu zināšanas par augu un dzīvnieku sugām, atklātu jaunas galaktikas vai pārbaudītu attālās izpētes datu informācijas precizitāti un patiesumu. Sabiedriskās zinātnes pētnieku iesaiste notiek vairākos zinātnisko procesu posmos – konkrētās datu ievākšanas kampaņās un pētījuma gaitā kopumā. Politikas līmenī arvien vairāk tiek atzīta sabiedrības iesaiste izpētes procesos. Lielākie sabiedriskās zinātnes ieguvumi ir zinātniskie rezultāti pētījumos un inovāciju attīstība. Sabiedriskajai zinātnei ir arī nozīmīga loma nacionālā līmeņa izglītībā, kā arī Eiropas pētniecības un inovāciju politikā.

VRI sabiedriskās zinātnes un etnobotānikas pētniece Ph.D. Baiba Prūse piedalījās grāmatas nodaļas “Sabiedriskās zinātnes pielietojums dabas zinātnēs” izstrādē. Šajā nodaļā PH.D. B.Prūse kopā ar pārējiem autoriem sniedz ieskatu sabiedriskās zinātnes pielietojuma aizsākumos dabas zinātņu jomā, kā arī demonstrē dabas zinātņu nozares lomu sabiedriskās zinātnes attīstībā. Šajā nodaļā autori aplūko dabas zinātņu nozares pieejas un pētījumu rezultātus, kuros empīrisku un / vai teorētisku pētījumu procesā pielietota sabiedriskā zinātne. Nodaļas autori iepazīstina ar konkrētiem dabas zinātņu pētniecības procesu piemēriem, kuros izmantota sabiedriskā zinātne. Tāpat viņi arī apskata dabas zinātņu nozares attīstība potenciālu, ja tās procesos arvien biežāk izdotos iesaistīt sabiedriskās zinātnes pieeju.

"Etnobotānikas

Šajā grāmatā pētnieki, praktiķi un dažādu organizāciju pārstāvji savā starpā diskutējuši par ar sabiedrisko zinātni saistītām tēmām, šo diskusiju rezultāti apkopoti semināru ziņojumos, vadlīnijās un zinātniskās publikācijās. Grāmatā iekļautas tādas tēmas kā: sabiedriskās zinātnes kvalitāte (apskatot gan ievākto datu, gan sabiedrības iesaistes kvalitāti); principi, kas internacionālā līmenī ļauj veiksmīgāk sadarboties un veidot sinerģiju; izglītojoši ieteikumi, piemēram, kompromisi skolotājām, kuras no vienas puses vēlētos studentiem sniegt iespēju iesaistīties īstos pētījumus, bet tajā pašā laikā arī ievērot mācību programmu. Šis darbs veikts COST akcijas “Sabiedriskā zinātne radošuma, zinātniskās pieejas un inovāciju attīstībai Eiropā” ietvaros.

Vairāk par grāmatu “Zinātne par sabiedrisko zinātni” lasi šeit.

Vides risinājumu institūts saskata sabiedriskās zinātnes potenciālu un iegūldījumu pētniecības procesos. Sabiedrības iesaiste spēlē nozīmīgu lomu ar vidi un dabas resursiem saistītu izaicinājumu risināšanā, tāpēc visā pasaulē arī pieaug sabiedriskās zinātnes loma pētniecības procesos. VRI pētnieki jau īstenojuši vairākus projektus un aktivitātes kurās iesaistīti sabiedriskie zinātnieki. VRI īstenotas etnobotānikas ekspedīcijas, kurās B.Prūses vadībā pētnieki centās noskaidrot tradicionālās zināšanas par savvaļas ārstneicības un aromātiskajiem augiem. Sabiedriskie zinātnieki iesaistīti arī sēklu ievākšanas kampaņās, kuras VRI pētnieki izmantoja ārstniecības un aromātisko augu eksperimentālo dārzu ierīkošanai. VRI iesaistījuši skolas ezeru un augsnes izpētes procesos, kā arī atkritumu apsaimniekošanas procesos. Projekta "Durvis uz zinātni: Baltijas – Ziemeļvalstu sadarbība sabiedriskās zinātnes attīstībai" ietvaros, VRI izstrādājis dokumentu par sabiedrisko zinātni Latvijā – vides pētniecības jomā.

Vairāk par sabiedrisko zinātni lasi šeit.