VRI pētniece iepazīstina ar ezeru barības ķēžu izpētes rezultātiem

Vides risinājumu institūta (VRI) pēcdoktorante Katrit Karus prezentē Igaunijas un Latvijas ezeru barības ķēžu izpētes rezultātus Igaunijas populārzinātniskajā žurnālā “Zivis! Dabā” (“Kalale! Looduses”) un Somijas tiešsaistes simpozijā “Lahti ezeri 2021”.

Jau kopš 2019. gada janvāra Vides risinājumu institūts veic visaptverošu ezeru izpēti Latvijas un Igaunijas ezeros. Pētījumam izvēlēti 4 ezeri Latvijā (Riebiņu ezers, Auciema ezers, Laukezers, Varzgunes ezers) un 4 ezeri Igaunijā (Akste ezers, Nohipalo Valgjärv ezers, Kaiavere ezers, Prossa ezers). Šāda pieeja sniedz zināšanas par ezeru barības ķēžu funkcionētspēju. Tā pēta, kā ezera ūdensaugi, kas ir dzīves vide zivīm, un planktona organismi, no kā barojas zivju kāpuri, ietekmē zivju barošanās paradumus dažādos ezeros. Pētījuma rezultātā iegūtās zināšanas ļaus izstrādāt ilgtspējīgus un zinātniskos datos balstītus ezeru apsaimniekošanas plānus.

"VRI

Pētījums tuvojas noslēgumam. Tā rezultāti ieinteresējuši Igaunijas populārzinātnisko žurnālu  “Zivis! Dabā” (“Kalale! Looduses”), kurā publicēti divi raksti par šo pētījumu.

"Klikšķini

"Klikšķini

2021. gada 7. – 9. jūnijā VRI pēcdoktorante Katrit Karus pētījuma rezultātus prezentēs tiešsaistes simpozijā “Lahti ezeri 2021”. Tā dalībniekus K.Karus iepazīstinās ar pētījumiem par asaru kāpuru un jauno zivju barošanās paradumiem Latvijas un Igaunijas ezeros.

Vairāk par tiešsaistes simpoziju un reģistrēšanos šeit.

"Klikšķini

Latvijas un Igaunijas ezeru barības ķēžu izpēte norisinās projekta “Zivju barošanās paradumi ezeros ar dažādu planktoniskās barošanās tīkla uzbūvi un mainīgu veģetāciju” (MICROFISH) Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/18/301 ietvaros. Vienošanās ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta realizāciju Nr.1.1.2/16/I/001. Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" pētniecības pieteikumam “Zivju barošanās paradumi ezeros ar dažādu planktoniskā barošanās tīkla uzbūvi un mainīgu veģetāciju”; līdzfinansē Latvijas Valsts un Vides risinājumu institūts.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.