VRI pētniece pārstāv Latviju Sabiedriskās zinātnes akcijā COST programmas ietvaros

Vides risinājumu institūta (VRI) pētniece Baiba Prūse pārstāv Latviju COST programmas akcijā “Sabiedriskā zinātne radošuma, zinātniskās pētniecības un inovāciju attīstīšanai visā Eiropā” (Eng. Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe) CA15212.

 

""

Akcijas mērķis ir celt sabiedriskās zinātnes kapacitāti visā Eiropā, pētīt tās potenciālo ietekmi uz zinātni, izglītību, politikas plānošanu un sabiedrību, iesaistot dažāda līmeņa ieinteresētās puses (piemēram, politikas veidotājus, sociālos novatorus, dažādu sabiedrības grupu pārstāvjus, kultūras attīstības veicinātājus, pētniekus, labdarības organizācijas, NVO u.c.). Tādā veidā plānots apzināt iespējas radīt sociālas un socio-ekonomiskas pārmaiņas un inovācijas, izmantojot sabiedriskās zinātnes metodi.

Šogad, Ziemeļu Ministru padomes atbalstītā projekta SciDoors ietvaros Vides risinājumu institūts uzsācis situācijas analīzi un raisījis diskusiju par sabiedriskās zinātnes attīstību Latvijā.

Pētnieki un speciālisti uzsver, ka pēdējo gadu laikā strauji augusi interese par sabiedriskās zinātnes aktivitātēm. Arvien vairāk dažādu sabiedrības grupu pārstāvji pielieto jaunās tehnoloģijas apkārtējās vides stāvokļa novērtēšanai, dalās ar novērojumiem un, kopīgi analizējot šo informāciju, sniedz ieguldījumu kā zinātnē, tā savas vides sakārtošanā. COST akcijas laikā Eiropas pētnieku un sabiedriskās zinātnes atbalstītāju komanda apzinās sabiedriskās zinātnes iespējas gudru, integrējošu un ilgtspējīgu rezultātu radīšanā, tādējādi veidojot augsni zinātnes un inovāciju attīstībai.

Eiropas zinātnes programma COST atbalsta starptautisku sadarbību starp zinātniekiem, inženieriem un akadēmiķiem visā Eiropā. Latvija COST aktivitātēs piedalās jau kopš 1997.gada, taču oficiālas dalībvalsts statusu ieguva 1999.gadā.

Vairāk par programmu