VRI pētniece Rūta Abaja kopā ar Latvijas Universitātes studentiem ievāks lauka datus par Eiropas Savienībā aizsargātajiem biotopiem Latvijā

17.oktobrī VRI pētniece Rūta Abaja kopā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentiem dosies veikt ES nozīmes aizsargājamo biotopu izpētes lauka datu ievākšanu Papes jūras piekrastes kāpās. Aizsargājamo biotopu lauka datu ievākšana tiek organizēta projekta „Inovatīva attālās izpētes metodes adaptēšana ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai un stāvokļa novērtēšanai” ietvaros.

Lauka datu ievākšanas laikā Rūta Abaja un jaunie pētnieki apsekos ES nozīmes biotopus, meklēs biotopu ekspertes Brigitas Laimes norādītos dabas objektus, novērtēs ainavas elementus un struktūras. Norādītajiem dabas objektiem noteiks precīzas koordinātes, lai tos pēc tam būtu iespējams identificēt un piemērot attālās izpētes datos. Šādi tiks pārbaudīta un pilnveidota ES nozīmes aizsargājamo biotopu kvalitātes novertēšanas metode, izmantojot attālās izpētes datus.

Kopumā projekta ieviešanas laikā studenti piedalīsiesi: divās kāpu biotopu lauka datu ievākšanās – Papes un Užavas apkaimē; trīs purvu biotopu lauka datu ievākšanās – Engures ezera un Pūricas ezera apkārtnē – Ķirbas, Tīras, Lielajā un Pemmes purvos; kā arī vienā meža biotopa lauka datu ievākšanā Ziemeļgaujas teritorijā.

VRI pētnieki ir atvērti dalīties savās zināšanās, pieredzē un iesaistīt studentus izpētes darbos. Projekta ietvaros studentiem būs iespēja kopā ar nozares ekspertiem iepazīties ar attālās izpētes pielietojumu ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanā.

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds

""

Papildu informācija par projektu