VRI pētnieki dalās kartogrāfiskās modelēšanas izmantošanas pieredzē

Šodien, 27.novembrī Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki Gatis Eriņš un Rūta Abaja uzstājās Daugavpils Universitātes (DU) un Dabas aizsrdzības pārvaldes (DAP) organizētajā seminārā "GIS un kartogrāfiskās modelēšanas izmantošana reto un aizsargājamo sugu un biotopu izpētē, kā arī to aizsardzības nodrošināšanā".

VRI vides projektu grupas vadītājs Gatis Eriņš dalījās zināšanās un pieredzē par lāzerskenēšanas (LiDAR) un spektrālās attēlošanas datu izmantošanu mežu biotopu novērtēšanā.

"G.Eriņa

VRI pētniece Rūta Abaja semināra dalībniekus iepazīstināja ar viņas izstrādāto griezes (Crex crex) piemēroto biotopu modeli un tā modelēšanas procesu Dvietes palienes dabas parkā. 

"Griezēm

Seminārs tika organizēts LIFE+ programmas projekta EREMITA MEADOWS ietvaros, kas tiek realizēts ar Eiropas Komisijas LIFE finanšu instrumenta atbalstu (LIFE09 NAT/LV/000240).

Projekta mājas lapa