VRI pētnieki iepazīstina skolēnus ar saldūdeņu iemītniekiem Latvijā

Trešdien, 9.maijā Vides risinājumu institūta (VRI) ūdeņu pētnieki Matīss Žagars, Linda Buholce un Marta Dieviņa dosies uz Jaunmoku pils Dabas dienām, lai apkārtnes skolēnus iepazīstinātu ar Latvijas ezeru un upju iemītniekiem un to savstarpējām attiecībām.

"VRI

Šogad norisināsies jau trešā Jaunmoku pils dabas diena, šoreiz īpašu uzmanību pievēršot ūdenim, tā iemītniekiem, lomai dabā un cilvēka ikdienas dzīvē. Šī gada dabas dienas nosaukums ir “Ūdensdzīve”.  Pasākuma mērķis ir atraktīvā veidā uzlabot bērnu un jauniešu vides izglītību, radīt atbildīgu attieksmi un rīcību pret vidi, kā arī veicināt interesi par ūdeņos notiekošajiem procesiem, pielietojot interaktīvas metodes, apzinot ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, tā aizsardzību un attīrīšanu.

Pēdējo piecu gadu laikā VRI ūdeņu izpētes komanda veikusi pētījumus vairāk nekā 40 ūdenstilpēs Latvijā. Katra ezera un katras upes ekosistēma ir atšķirīga, tāpēc, lai izvēlētos piemērotākos ūdenstilpju apsaimniekošanas veidus, sākumā tās jāiepazīst. Dabas dienas ietvaros VRI pētnieki stāstīs par to, kas veido ezeru un upju barības ķēdes un kā tās pētīt, kā arī dalīsies pieredzē un secinājumos par ezeru un upju stāvokli Latvijā.

Kopā ar VRI pētniekiem ūdens dažādās šķautnes 4. – 9. klašu skolēniem palīdzēs iepazīt speciālisti un pētnieki no Latvijas Hidroekoloģijas institūta, RTU Ūdens pētniecības laboratorijas, Dabas aizsardzības pārvaldes un Jaunmoku pils. Skolēni apgūs tādas tēmas kā ūdens sāļums, jūras un saldūdeņu iemītnieki, ūdens sastāvs un tā attīrīšanas iekārtas, sadzīve zem ūdens, ūdensputni u.c.