VRI pētnieki iesaista piecas Latvijas skolas augšņu izpētē

2018.gada 21. augustā Vides risinājumu institūtā (VRI) viesojās piecu Latvijas skolu dabaszinātņu, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāji no Kurzemes un Vidzemes, lai VRI pētnieku vadībā apgūtu jaunas iemaņas augšņu izpētē un skolēnu iesaistē pētniecības procesā.

"Iepazīšanās

Līdz ar šo tikšanos VRI pētnieki uzsāka sadarbību ar vairākām skolām – Rāmuļu, Allažu, Mores pamatskolām, Laurenču sākumskolu un Dundagas vidusskolu. Sadarbības mērķis ir izveidot programmu, kurā iesaistīt skolas augšņu un zālāju izpētes procesos. Tikšanās sākumā pētnieki un augšņu eksperti iepazīstināja skolotājus ar Latvijas augšņu aktualitātēm, pētāmajiem parametriem (pH līmenis, augsnes struktūra, organisko vielu saturs u.c.), kā arī augšņu parametru ievākšanas instrumentiem, kas pēc tam tika nodoti skolu lietošanas rīcībā.

Tikšanās laikā VRI pētniece Baiba Prūse uzsvēra: “Skolu iesaiste augšņu pētniecībā ļauj pētniekiem iegūt papildu informāciju par interesējošo izpētes teritoriju, kas citkārt prasītu ļoti ilgu laiku. Savukārt pētnieki sniedz atgriezenisko saiti skolēniem un skolotājiem, tādējādi novērtējot viņu lomu un ieguldījumu augšņu un zālāju izpētes procesos. Tā ir abpusēja sadarbība un ieguvums.”

Tikšanās norisinājās projekta “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” LIFE16 NAT/LV/000262 (GrassLIFE) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta ES LIFE+ programma, Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija, kā arī līdzfinansē projekta partneri.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.