VRI pētnieki uzsākuši bioloģiski vērtīgo zālāju kartēšanu, izmantojot attālās izpētes datus

Attālās izpētes datos, kas ievākti ar LiDAR lāzerskeneri, hiperspektrālajiem sensoriem un augstas izšķirtspējas RGB kameru pētnieki meklēs, kur un kādos apjomos atrodas bioloģiski vērtīgākie un daudzveidīgākie zālāji Cēsu novada, Madlienas pagasta un z/s „Šovītes” teritorijās. Vērtīgo zālāju kartēšanu pētnieki veiks projekta „Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” (saīsinājumā – VIVAGRASS) LIFE13 ENV/LT/000189 ietvaros.

Bioloģiski vērtīgo zālāju kartēšana un novērtēšana kalpos par pamatu gudras zālāju ekosistēmas apsaimniekošanas plānošanai. Ja pašvaldības, pagasta vai uzņēmēja apsaimniekotajā teritorijā ir bioloģiski vērtīgi zālāji, pirmkārt, tas ir liels retums, jo no visas Latvijas teritorijas tikai 0,6% klāj zālāji ar izteiktu sugu bioloģisko daudzveidību. Otrkārt, tas ir neaizvietojams barības vielu resurss ekoloģiski tīras saimniecības uzturēšanai.Treškārt, bioloģiski vērtīgie zālāji ir dabiski lauksaimniecības nelabvēlīgo pesticīdu neitralizētāji. Un ceturtkārt –  tā ir skaista, ar kultūrvēsturisku vērtību apveltīta ainava, kurai piemīt liels aktīvās atpūtas un tūrisma veicināšanas potenciāls.

"1.attēls.

"2.attēls.

"3.attēls.

Projekta mērķis ir parādīt pašvaldībām, pagastiem un uzņēmējiem zālāju ekosistēmu izmantošanas iespējas, tādējādi veicinot  sociāli atbildīgu un ekonomiski pamatotu teritorijas attīstību. Projekts ir kā aicinājums novērtēt dabas vērtības mums apkārt un izmantot to resursus tā, lai paaugstinātu gan sabiedrības labklājības līmeni, gan arī rūpētos par dabas daudzveidības saglabāšanos.

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma.

""

""

Papildu informācija par projektu