VRI pētnieki veic satelīta datu simulāciju virs Rīgas jūras līča

Ar veiksmīgu attālās izpētes datu ievākšanas kampaņu Rīgas jūras līča teritorijā Vides risinājumu institūts (VRI) 2015.gada vasarā uzsāka projektu SENTIBALT, kura laikā plānots simulēt Eiropas kosmosa aģentūras (EKA) satelīta Sentinel-3 datus.  Attālās izpētes dati tika ievākti, izmantojot Novērošanas un vides monitoringa sensoru sistēmu ARSENAL.

Viens no galvenajiem VRI izpētes objektiem ūdenī ir hlorofila koncentrācijas aļģu ziedēšanas laikā. Tā kā aļģu atrašanās vieta un ziedēšanas laiks ir atkarīgs no laika apstākļiem, būtisks datu ievākšanas kampaņas posms bija piemērota datuma un laika izvēle. Dati tika ievākti 11. un 12. augustā izvēlētajā pilotteritorijā – virs Daugavas ietekas Baltijas jūrā.

"Aļģu

"Aļģu

Ņemot vērā jūras ekosistēmas dinamisko vidi, attālās izpētes un lauka datu ievākšanu bija nepieciešams veikt paralēli. Kamēr projekta partneri – Igaunijas jūras institūts, veica lauka datu ievākšanu, VRI realizēja attālās izpētes datu ievākšanas kampaņu. Attālās izpētes dati tika ievākti, izmantojot ARSENAL iemontētās sensoru sistēmas: hiperspektrālo sensoru – CASI-1500, kura telpiskā izšķirtspēja ir 0.5 – 1.5m/px, augstas izšķirtspējas RGB kameru un LiDAR lāzerskeneri.  

"Attālās

Pēc datu ievākšanas, tie tiek nogādāti ARSENAL cietajos diskos un pēc tam kopējā serverī, lai veiktu datu kvalitātes pārbaudi un tālāko apstrādi. Pirms simulēto datu zinātniskās analīzes datu operatori veic to pirmapstrādi – vizuālās kvalitātes novērtēšanu, atmosfēras un ģeometriskās korekcijas. Caur detalizētu zinātnisko analīzi tiks noskaidroti tādi ūdens kvalitātes indikatori kā hlorofila koncentrācijas Rīgas jūras līča pilotteritorijā.

HELCOM Baltijas jūras vides monitoringa un novērtējuma stratēģijā minēts, ka attālās izpētes metožu izmantošana sniedz pievienoto vērtību jūras monitoringam. Satelīta Sentinel-3 datu simulācijas un analīzes rezultātā tiks identificēti ūdens kvalitātes indikatori, ar kuru palīdzību uzlabot Baltijas jūras vides ekoloģisko stāvokli.

Projekta SENTIBALT mājas lapa