VRI piedalās COST tīklošanās akcijas seminārā

VRI vadošais pētnieks Dainis Jakovels piedalās COST tīkošanās akcijas SENSECO (Optical synergies for spatiotemporal SENsing of Scalable ECOphysiological traits) seminārā, kas norisinās no 25. līdz 27. martam Aveiro Universitātē, Portugālē.

"Vides

Semināra laikā SENSECO akcijas dalībnieki apmainās ar pieredzes stāstiem veģetācijas izpētē, izmantojot dažādas spektrskopijas metodes, tai skaitā arī attālo izpēti un dažādu sensoru kombinēšanu, kā arī plāno kopīgas pētniecības aktivitātes attiecīgajā tematikā. Dainim paredzēta prezentācija par VRI pieredzi veģetācijas novērtēšanā, izmantojot datus no spektrāliem sensoriem redzamās gaismas un infrasarkanā starojuma spektra daļā, tai skaitā arī termālā starojuma diapozonā.

Vairāk informācijas par SENSECO COST akciju var atrast šeit.

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.