VRI piedāvājums fizikas bakalaura un maģistra programmu studentiem

Vides risinājumu institūts (VRI) fizikas studentiem piedāvā izstrādāt bakalaura vai maģistra darbu, iesaistoties VRI pētījumā, kura ietvaros tiks izstrādāta un aprobēta metodika vidējā infrasarkanā starojuma spektrālā sensora izmantošanai sadegšanas procesā radušos gāzu analīzei. Studentu pētniecisko darbu konsultēs VRI vadošais pētnieks Dainis Jakovels.

Veiksmīgas sadarbības rezultātā iespējama darba attiecību turpināšana ar Vides risinājumu institūtu attālās izpētes jomā.

Uzsaukums pieejams šeit

Interesentiem (2.kursa bakalaurantiem un 1.kursa maģistrantiem) sūtīt īsu motivācijas vēstuli (līdz 200 vārdiem) un CV uz e-pasta adresi: dainis.jakovels@videsinstituts.lv. Iesūtīšanas termiņš: 2016.gada 28.februāris.