VRI prezentē Daugavas izpētes rezultātus

Lai iepazītos ar Vides risinājumu institūta (VRI) izstrādātā Pļaviņu ūdenskrātuves zivju resursu pētījuma rezultātiem, pirmdien, 25.janvārī Kokneses novada domē tikās Pļaviņu, Salas, Krustpils, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Jēkabpils un Kokneses pašvaldību pārstāvji, Latvenergo un reģionālā vides dienesta pārstāvji, uzņēmēji, lauksaimnieki, makšķernieki un dažādu biedrību pārstāvji.

VRI vadošais pētnieks Matīss Žagars sanāksmes dalībniekus iepazīsināja ar pētījuma galvenajeim secinājumiem par ūdenskrātuves barības bāzi, zivju sabiedrības vecumu un struktūru, kā arī antropogēniem faktoriem, kas ietekmē barības ķēdes posmu mijiedarbību. Kā norādīja pētnieks, pļaviņu ūdenskrātuvē ir vidēja zivju daudzveidība, zivju barības bāze ir pietiekoša, ūdens ķīmiskais stāvoklis atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pieņemamai ūdens kvalitātei.

Pētījuma rezultāti kalpos par bāzi efektīva Daugavas apsaimniekošanas plāna izstrādei. Sanāksmes diskusijas laikā dalībnieki apsprieda turpmāk veicamos darbus – pastiprinātu inspektoru piesaisti makšķernieku kontrolei, konkrētu zivju sugu ielaišanu ūdenstilpēs, Pļaviņu hidroelektrostacijas līmeņu reģulēšanas režīmu nodarīto kaitējumu zivju resursiem un izraisīto krastu eroziju, vienota tūrisma piedāvājuma attīstības plānu un citus ar ūdenstilpi saistītos jautājumus. Pētījuma rezultāti publiski būs pieejami VRI un Kokneses novada domes mājas lapās