VRI rīko semināru par siltumnīcefekta gāzu novērtēšanas metodēm

Ceturtdien, 8. augustā Cēsu Jaunās pils Semināru zālē norisināsies Vides risinājumu institūta (VRI) rīkotais seminārs “Siltumnīcefekta gāzu (SEG) novērtēšanas metodes purvos un citās ekosistēmās”. Tā ietvaros pētnieki, attālās izpētes profesionāļi un ministriju eksperti diskutēs par aktuālajām metodēm un jaunāko tehnoloģiju iespējām SEG emisiju novērtēšanai purvos, lauksaimniecības zemēs un mežos.

"Sudas-Zviedru

Precīza SEG emisiju novērtēšana ir viens no svarīgākajiem jautājumiem klimata pārmaiņu kontekstā. VRI pētniece Rūta Abaja norāda: “Nepārprotami ir pierādīts, ka SEG emisijas apjomu palielināšanās ir saistīta ar cilvēka saimniecisko darbību, kas noved pie būtiskām globālām klimata pārmaiņām. Kā norādīts “Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam”, Latvijā šobrīd trūkst precīzi dati un zināšanas par cilvēka darbības ietekmi uz dažādām ekosistēmām. SEG emisiju novērtējums ir ārkārtīgi svarīga bāzes informācija gan klimata pārmaiņu politikas lēmumu pieņemšanai, gan jēgpilnu praktisku darbību ieviešanai, lai pielāgotos klimata pārmaiņu izaicinājumiem nākotnē.”

To, kāpēc Latvijai nepieciešams veikt SEG emisiju mērījumus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Klimata pārmaiņu un adaptācijas politikas nodaļas vadītāja Elīna Baltroka skaidro: “SEG emisiju mērījumi ir ļoti būtiski, lai Latvija varētu nodrošināt savu nacionālo apstākļu atspoguļošanu un pēc iespējas precīzāku  datu iesniegšanu gan Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) līmenī, gan Eiropas Savienības līmenī. Nacionālā līmenī SEG emisiju mērījumi ir būtiski, lai noteiktu efektīvākos risinājumus SEG emisiju samazināšanai.”

Latvija ir apņēmusies īstenot ANO Klimata pārmaiņu konvencijā un Kioto protokolā minēto SEG emisiju apjoma samazināšanu. Lai šo uzdevumu veiktu, ir nepieciešams precīzs, efektīvs un starptautiski salīdzināms SEG emisijas apjomu monitorings. Pēdējā gada laikā VRI radis inovatīvas iestrādnes SEG emisiju novērtēšanai purvos, pielāgojot Vācijā atzītu emisiju novērtēšanas metodi GEST (no angļu val., Greenhouse Gas Emission Site Types) Latvijas apstākļiem un apvienojot to ar jaunāko attālās izpētes tehnoloģiju sniegtajām iespējām datu ievākšanā un apstrādē. Semināra dalībnieki varēs iepazīt šīs metodes pielietošanas iespējas, kā arī uzzināt vairāk par Latvijas pieredzi SEG emisiju novērtēšanā purvos, lauksaimniecības zemēs un mežos.

Lai noskaidrotu politisko ietvaru SEG novērtēšanai Latvijas un Eiropas līmenī, VRI uz semināru aicinājis VARAM un Zemkopības ministrijas pārstāvjus. Savukārt ar aktuālajām metodēm un jaunākajām tehnoloģijām SEG emisiju novērtēšanai purvos, lauksaimniecības zemēs un mežos iepazīstinās VRI, Latvijas Universitātes, Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētnieki.

Seminārs norisināsies Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Attālajā izpētē balstītas SEG monitoringa metodikas izstrāde purviem” Nr. 1-08/146/2018 ietvaros. Projektu īsteno Vides risinājumu institūts ar mērķi izstrādāt inovatīvu, finanšu un laika patēriņa ziņā efektīvu attālajā izpētē balstītu SEG emisiju novērtēšanas metodiku purvu biotopiem Latvijā.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.