VRI sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu uzsāk ES nozīmes zālāju atjaunošanas projektu

2017.gada rudenī Vides risinājumu institūts (VRI) sadarbība ar Latvijas Dabas fondu, Latvijas Universitāti un 12 zemnieku saimniecībām uzsāka daudzpusīgu Eiropas Savienības (ES) zālāju atjaunošanas projektu GrassLIFE.

Pētnieki un zālāju biotopu eksperti uzsver, ka vērtīgo zālāju īpatsvars Latvijā strauji samazinās. Ja pirms 100 gadiem tie sedza 30% Latvijas teritorijas, tad šobrīd pārlieku intensīvu un neapdomīgu lauksaimniecības aktivitāšu rezultātā to skaits sarucis līdz 0.3%. Dabiskie zālāji spēj piedāvāt vērtīgus pakalpojumus gan specifiskām un aizsargājamām sugām, gan arī cilvēkam. Tie veido ne tikai daudzveidīgu sugu dzīvotnes, bet arī atmiņā paliekošas, ziediem un kukaiņiem bagātas Latvijas dabas ainavas. ES novērtējumā liela daļa Latvijas dabisko zālāju ieguvuši sarūkoša vai izzūdoša biotopa statusu. Līdz ar to GrassLIFE mērķis ir saglabāt vērtīgos un izzūdošos zālājus – atjaunot tos, kuri ir bijuši atstāti novārtā un veicināt dabai draudzīgu saimniekošanu tajos. Atjaunošana tiks veikta 14 īpaši aizsargājamās Natura2000 teritorijās.

Piecu gadu laikā projekta komanda veiks aktīvu pētniecības darbu. Pielietojot attālās izpētes metodes, Vides risinājumu institūta pētnieki veiks pilnu Latvijas zālāju kartējumu, salīdzinās to ar iepriekšējo kartējumu un izstrādās dabisko zālāju konektivitātes modeli. Pēc tam tiks novērtēta zālāju sociālo ekonomiskā vērtība un nodrošinātie ekosistēmas pakalpojumi. Nozīmīga GrassLIFE sadaļa būs veltīta zālāju produktu potenciāla izpētei un produktu ideju radīšanai. Sadarbībā ar zemnieku saimniecībām, zālāju atjaunošanai tiks pielietotas inovatīvas metodes, kas līdz šim Latvijā nav izmantotas. Turklāt pirmo reizi Latvijā tiks izveidoti mobilie ganāmpulki, ar kuru palīdzību plānots sasniegt arī tālākus zālājus un palīdzēt to apsaimniekošanā.

Projektu GrassLIFE finansiāli atbalsta ES LIFE programma, Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija, kā arī projektā iesaistītie partneri.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit