VRI speciālisti piedalās Baltijas jūras piesārņojuma monitorēšanas apmācībās Tallinā

No šā gada 9.līdz 10. septembrim Vides risinājumu  institūta (VRI) speciālisti ar lidmašīnu BN-2T-4S Defender piedalās Baltijas jūras reģiona vides aizsardzības komisijas (Helsinku komisijas jeb saīsināti – HELCOM) rīkotajās starptautiskajās apmācībās vides piesārņojuma monitorēšanai ar attālās izpētes iekārtām.

""

Apmācību mērķis ir pilnveidot metodes piesārņojuma detektēšanai un uzraudzībai Baltijas jūrā, kā arī veicināt Baltijas jūras reģiona valstu pieredzes un zināšanu apmaiņu šajā jomā. Kopumā apmācībās piedalās speciāli aprīkotas lidmašīnas no piecām Baltijas jūras reģiona valstīm – Latvija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Vācija. Lai uztvertu naftas noplūdes un citu bīstamu vielu atrašanos Baltijas jūrā, visām dalībnieku grupām noteiktā laika periodā paredzēts lidot vienā un tajā pašā teritorijā, paralēli sniedzot informāciju par novērotajiem vides apstākļiem.

Jau šā gada jūlijā VRI speciālisti piedalījās HELCOM organizētajās starptautiskajās mācībās „Balex Delta 2014”. Tajās tika izmēģināta aviācijas un attālās izpētes iekārtu pielietojamība naftas piesārņojuma identificēšanai Baltijas jūrā. Lai pārbaudītu iekārtas, apmācību ietvaros tika simulētas naftas noplūdes un pēc tam tās fotografētas ar dažāda veida sensoriem. Naftas noplūžu novērošanu bija iespējams veikt ar lidmašīnā iemontētiem ultravioletās, redzamās un infrasarkanās gaismas sensoriem, kā arī video novērošanas iekārtām. Šāda sensoru kombinācija ļāva precīzi fiksēt krāsu atšķirības ūdenī, kur skaidri redzami simulētie naftas noplūdes krāsu laukumi.

Vairāk par apmācībām Tallinā