VRI ūdeņu izpētes pieredze Starptautiskās Limnoloģijas biedrības kongresā Ķīnā

""

No 19. līdz 24. augustam Ķīnā norisinājās viena no lielākajām ezeru izpētes konferencēm pasaulē – 34. Starptautiskās Limnoloģijas biedrības kongress, kura dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar Vides risinājumu institūta (VRI) pieredzi ezeru optisko īpašību izpētē, pielietojot Sentinel satelītu datus.

""

Kongresa dalībnieki uzzināja, kā ūdeņu optisko īpašību un tipu noteikšana palīdz monitorēt ūdenstilpju kvalitāti no satelītiem. 2017.gadā norisinājās izpēte vairākos Latvijas un Igaunijas ezeros. Pielietojot Eiropas Kosmosa aģentūras satelītu Sentinel-2 un Sentinel-3 datus, VRI pētnieki veica minēto ezeru klasifikāciju pēc to ūdeņu optiskajām īpašībām. Klasifikācijā redzams, ka katram ūdeņu optiskajam tipam ir savs atstarošanās spektrs, kas saistīts arī ar šo ūdeņu biooptiskajām īpašībām. Tādējādi, pielietojot attālo izpēti un satelītu datos balstītu informāciju, iespējams noteikt ezeru ūdeņu kvalitāti.

Satelītu datos balstīta ezeru un citu ūdeņu izpēte strauji attīstās, taču, kā jebkurā jaunā pētniecības virzienā, lai pierādītu tā lietderību, nepieciešama sistemātiska un atkārtojama pētnieciskā darbība. Šobrīd pētnieki mēra, cik precīzi iespējams noteikt ūdeņu optiskās īpašības vairāku satelītu datos un attēlos ar dažāda līmeņa atmosfēras korekciju. Ezeru optisko īpašību un ūdeņu kvalitātes izpēte turpināsies. Ar tās secinājumiem un rezultātiem VRI pētnieki dalīsies turpmākajās ziņās, ezeru izpētes konferencēs un citos pasākumos.

Pētījums ir daļa no projekta FLUID: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijās balstīta attālās izpētes pieeja ezeru izpētei un monitoringam Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/137. Vienošanās ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta realizāciju Nr.1.1.1.2/16/I/001. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds, kā arī līdzfinansē Latvijas Valsts un Vides risinājumu institūts.

Vairāk par FLUID projektu iespējams uzzināt šeit