VRI ūdeņu pētnieki piedalās LU 74. zinātniskajā konferencē

2015.gadā Vides risinājumu institūta (VRI) ūdeņu pētnieki veikuši vairākus interesantus pētījumus Latvijas ezeros. Ar daļu no tiem pētnieces Marta Dieviņa un Linda Buholce pirmdien, 1.februārī, iepazīstinās Latvijas Universitātes (LU) 74. zinātniskās konferences dalībniekus.

Konferencē pētnieces prezentēs divus Dr. Matīsa Žagara vadībā izstrādātus pētījumus: ,,Zooplanktons un zivju sabiedrības 6 Latvijas ezeros: klimata pārmaiņu ietekme un sakarības ar fosfora koncentrāciju’’, kā arī ,,Sudraba zušu (Eiropas zuša (Anguilla anguilla) attīstības fāze) vecums Alūksnes ezerā’’.

"Zivju

Lai noskaidrotu, kādas sakarības pastāv starp fosfora koncentrācijām un zooplanktona/ zivju sabiedrībām Latvijas ezeros, VRI komanda ievāca zooplanktona un zivju sabiedrības datus no 6 ūdenstilpēm: Alūksnes, Āraišu, Burtnieka, Dauguļu Mazezera, Sāvienas un Vaidavas ezera. Papildus pētnieki ievāca arī ūdens paraugus, lai raksturotu fosfora koncentrācijas minētajās ūdenstilpēs.

Savukārt, sadarbībā ar somu pētnieku Kari Nyberg VRI komanda veica Alūksnes ezerā mītošo sudraba zušu vecumu izpēti, lai noteiktu, kad tie uzsāk nārsta migrāciju. Šāda veida pētījumi līdz šim Latvijā nav veikti, tāpēc pētījuma ietvaros VRI komanda apguva zušu vecuma analīzes metodiku, ko pēc tam pielietoja izpētes procesā.

LU 74. zinātniskās konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar abu šo pētījumu rezultātiem un galvenajiem secinājumiem.

Konferences programma pieejama šeit