VRI uzsāk jau trešo Eiropas Kosmosa aģentūras projektu

2016.gada vasarā Vides risinājumu institūts (VRI) noslēdza sadarbības līgumu ar Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA) par kopumā jau trešo EKA atbalstīto projektu. Latvijas projektu konkursa rezultātā VRI pieteikums “Zālāju kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru analīze EKA Sentinel-1 un Sentinel-2 satelītu datos” saņēma vienu no augstākajiem novērtējumiem.

"Sentinel-2

Pētniecības projekta laikā VRI izmantos EKA jaunākās paaudzes radara (Sentinel-1) un optisko (Sentinel-2) satelītu datus Latvijas zālāju novērtēšanai. SentiGrass mērķis ir caur satelītu datiem sniegt detalizētu informāciju par zālāju apsaimniekošanas aktivitātēm (ganīšanu, pļaušanu un aršanu), kā arī kvalitatīvajiem (piemēram, invazīo sugu un bioloģiskās daudzveidības statusu) un kvantitatīvajiem (piemēram, biomasas) zālāju parametriem. Šo informāciju VRI izmantos par pamatu algoritma izstrādei, kura galvenais uzdevums būs automatizēta zālāju monitoringa veikšana.

Zālāju statusa novērtēšana un monitorings ir būtisks Eiropas līmeņa jautājums. Ņemot vērā 2015.gada Eiropas Komisijas ziņojumu, lielākā daļa no ES zālāju un mitrāju biotopiem atrodas degradētā stāvoklī, turklāt tajos mītošo dabas vērtību statuss turpina pasliktināties. Latvijas lauku attīstības programmā 2014 – 2020.gadam identificēti aptuveni 47 000 hektāri, kuros sastopami bioloģiski vērtīgie zālāji – dabiskās pļavas un ganības. Diemžēl 70 – 90% no Latvijā sastopamajiem ES nozīmes zālāju biotopiem, kas atrodas Natura 2000 aizsargājamās teritorijās, ir ekoloģiski sliktā stāvoklī.

Satelītu datos balstīts zālāju monitorings veidos pamatu gudrai un multifunkcionālai Latvijas zālāju apsaimniekošanai un uzraudzībai. Jaunākās paaudzes satelīti nodrošina detalizētu informāciju par zālāju apsaimniekošanas aktivitātēm, to veģetācijas biomasu, invazīvo sugu klātbūtni un bioloģiskās daudzveidības statusu. Šāda veida informācija ievērojami atvieglotu darbu tādām organizācijām kā Lauku atbalsta dienests, Lauku konsultāciju un izglītības centrs, plānošanas reģioni, vides aizsardzības NVO, bioekonomikas risinājumu izstrādātāji un citas organizācijas.

SentiGrass projekta uzsākšana ir vēl viens solis tuvāk Latvijas dalībai Eiropas Kosmosa aģentūrā, kā arī iezīmē divu organizāciju – VRI un EKA, veiksmīgas sadarbības turpinājumu.  Pirmā to sadarbība tika uzsākta 2015.gada pavasarī, kad divi VRI projekti – SentiSimulat un SentiBalt saņēma EKA ekspertu augstākos novērtējumus pirmajā Latvijas projektu konkursā. Projekti joprojām tiek realizēti un to galvenais uzdevums ir divu EKA satelītu – Sentinel-2 un Sentinel-3, datu simulēšanai.

Vairāk par projektu SentiGrass

Vairāk par projektu SentiSimulat

Vairāk par projektu SentiBalt