VRI uzsāk projektu „Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros”

Šā gada 22.aprīlī Vides risinājumu institūts (VRI) parakstīja sadarbības līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros” īstenošanu (projekta nr. 2/EEZLV02/14GS/006).

Pēdējos gadu desmitos, progresējot klimata izmaiņām, Latvijas ezeros ir novērojama pastiprināta zilaļģu ziedēšana. Zilaļģes izdala toksiskas vielas, kas piesārņo ezera ekosistēmu, maina tā bioloģisko daudzveidību un galu galā nonāk cilvēka uzturā lietotajās zivīs. VRI mērķis projekta ietvaros ir izpētīt zilaļģu ziedēšanas radītās sekas ūdeņu ekosistēmu funkcionēšanā, stabilitātē un bioloģiskajā daudzveidībā, izmantojot Alūksnes ezera un Burtnieku ezera piemērus.

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par klimata pārmaiņām un to potenciāli negatīvo ietekmi uz ezera un iedzīvotāju veselību, projekta laikā VRI izglītos pašvaldības un dažādas sabiedrības grupas par pētījumu norisi un rezultātiem.

Projekts norisināsies no 2015.gada 22.aprīļa līdz 2016.gada 30.aprīlim. VRI projektu īstenos sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu un EEZ finanšu instrumenta atbalstu.

""

Vairāk par projektu