VRI vadošā pētniece Ilva Nakurte iegūst L’Oréal balvu sievietēm zinātnē

2018. gada 5. jūnijā svinīgā ceremonijā Latvijas Zinātņu akadēmijā Vides risinājumu institūta (VRI) vadošā pētniece Dr. Ilva Nakurte kopā ar vēl četrām zinātniecēm no Baltijas valstīm ieguva 6000 eiro vērto L'Oréal Baltic stipendiju “Sievietes zinātnē”.

"L’Oréal

Dr. Ilva Nakurtei stipendija piešķirta  par tradicionālajos tekstīliju krāsošanas procesos izmantoto pigmentu noteikšanu ar hromatogrāfijas palīdzību. Šī pētījuma mērķis ir pilnveidot krāsošanas procesā izmantoto augu pigmentu fitoķīmiskās noteikšanas metodes.  Šāda veida pētījumi Latvijā līdz šim nav veikti, turklāt ar šī pētījuma palīdzību Ilva, sadarbībā ar pētniekiem no vēstures zinātņu nozares, centīsies pievienoties globālam pētniecības tīklam par tradicionālajos krāsošanas procesos izmantotajiem augu pigmentiem.

"Ilva

Kā pati zinātniece saka “Darbs ar tradicionālajām tekstīlijām ir īpašs, jo tā ir daļa no mūsu vēstures, kultūras mantojuma, tradīcijām un nacionālās piederības.” Ilva arī min, ka L’Oréal stipendija “Sievietēm zinātnē” sniedza nenovērtējamu pārliecību par darbu un izdarītajām izvēlēm. Zinātniece cer, ka ar šīs stipendijas iegūšanu viņai izdosies iedvesmot jaunietes un jauniešus pievienoties zinātnes pasaulei.

"No

Šogad stipendijas saņem piecas talantīgas Baltijas zinātnieces – Dr. Ilva Nakurte, Mg. sc. ing. Anda Frīdrihsone, Mg. sc. chem. Margarita Baitimirova no Latvijas, kā arī Dr. Ģiedre Motruzaite-Matuzevičūte Kīn no Lietuvas, Dr. Karina Kogermane no Igaunijas.Kopš 2005. gada, kad L’Oréal Baltic, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Zinātņu akadēmija un stipendijas goda patronese Vaira Vīķe-Freiberga aizsāka programmas īstenošanu Latvijā, ar stipendijām personīgajai izaugsmei apbalvotas 42 zinātnieces no Latvijas. Pagājušajā gadā tika uzsākta projekta paplašināšana Baltijas valstīs, dodot iespēju stipendijas saņemt arī Lietuvas un Igaunijas zinātniecēm. Kopš 2017. gada divas zinātnieces no Lietuvas un divas zinātnieces no Igaunijas saņēmušas L’Oréal Baltic stipendijas “Sievietēm zinātnē”.

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.