VRI ved ārvalstu zināšanas un pieredzi uz Latviju

2016.gadā Vides risinājumu institūts (VRI) sāka analizēt sabiedriskās zinātnes statusu un potenciālās attīstības iespējas Latvijā. Apzinoties, ka Eiropā ir izveidojusies spēcīga sabiedriskās zinātnes ekspertu kopiena, nolūkā vest starptautiska līmeņa zināšanas un pieredzi uz Latviju VRI komanda šī gada laikā ir apmeklējusi vairākus profesionālos pasākumus ārvalstīs. 

No 19. – 21. maijam VRI komanda apmeklēja Pirmo starptautisko Eiropas Sabiedriskās zinātnes asociācijas konferenci, kas norisinājās Berlīnē. Konferences mērķis bija pulcēt Eiropas un pasaules līmeņa sabiedriskās zinātnes ekspertus un profesionāļus, lai diskutētu par tās lomu zinātnes, politikas un sabiedrības inovāciju veidošanā. Konferencē piedalījās vairāk nekā 320 dalībnieki no 29 pasaules valstīm. VRI komanda bija vienīgie pārstāvji no Latvijas. 3 dienu laikā konferencē tika pasniegtas vairāk nekā 100 lekcijas. Bez to apmeklēšanas dalībniekiem bija iespēja prezentēt savu organizāciju un valsti zināšanu Tirgus placī, kā arī piedalīties interaktīvās domnīcās.

"VRI

VRI pētniece Baiba Prūse un komunikācijas speciāliste Guna Dātava Berlīnes Dabas vēstures muzejā. Attēls: VRI

Konference pierādīja, ka sabiedriskā zinātne ir strauji augoša joma visā pasaulē, caur kuru iespējams atvērt durvis uz daudz jaunām iespējām un inovācijām. VRI komanda konferencē ne tikai iejutās klausītāju lomā, bet arī piedalījās zināšanu Tirgus placī, kurā prezentēja Latvijā notiekošās pētniecības aktivitātes.

"VRI

VRI zināšanu Tirgus placī prezentē Latvijā notiekošās pētniecības aktivitātes. Attēls: VRI

No 27. – 28. jūnijam VRI piedalījās starptautiskā Sabiedriskās zinātnes darbnīcā Tartu “Biodiversity research for and by citizens in Eastern Europe: tools, information services and public engagement”. Darbnīcu organizēja projekta EU BON pārstāvji Igaunijā. EU BON projekts apvieno 18 Eiropas valstis, kuru mērķis ir izveidot kompetences tīklu, kas izmantos Zemes novērošanas iekārtas bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai. Darbnīcā bija iespējams apgūt sabiedriskās zinātnes pielietošanas iespējas bioloģiskās daudzveidības pētījumos, apzināt sabiedriskās zinātnes aktivitātes Igaunijā, kā arī piedalīties nākotnes sabiedriskās zinātnes aktivitāšu plānošanā.

Lai iepazītos ar sabiedriskās zinātnes praktiskajām aktivitātēm un to ietekmes iespējām, no 16. – 18. augustam VRI komanda devās uz Ziemeļu Karēliju Somijā. Komandu uzņēma Snowchange Cooperative – organizācija, kuras pārstāvji ir īsteni sabiedriskās zinātnes eksperti un praktiķi. Organizācijas dibinātājs Dr. Tero Mustonens ir aktīvs tradicionālo zināšanu sargātājs. Vizītes laikā viņš demonstrēja, kā, izmantojot šīs zināšanas un kopīgas pārvaldības stratēģiju, iespējams vienlaicīgi atjaunot Jukajoki upes ainavu un veicināt pārvaldību, kurā kopienas pārstāvji paši veido un regulē apdzīvotajā teritorijā esošos dabas resursus.

"Snowchange

Snowchange Cooperative un vietējo iedzīvotāju kopīgi atjaunotā upe Jukajoki un tās apkārtnē esošās palieņu pļavas. Attēls: VRI