VRI zinātnieki uzraudzīs ilgtspējīgas rīsu audzēšanas prakses Vjetnamā

Vides risinājumu institūta datu zinātnieki kopā ar starptautisko sertifikācijas organizāciju “Preferred by Nature” un Eiropas Kosmosa aģentūru uzsākuši darbu, lai attīstītu Sentinel satelītu datos balstītu rīku ilgtspējīgas rīsu audzēšanas prakses uzraudzībai Mekongas deltā Vjetnamā.

"Rīsu

Lai gan rīsi ik dienas nodrošina iztiku vairāk nekā 1 miljardam cilvēku, tā ir arī viena no visvairāk piesārņojošajām lauksaimniecības kultūrām pasaulē. Rīsu audzēšana, pielietojot tradicionālo lauku appludināšanas metodi, rada tikpat daudz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas kā visa aviācijas nozare. Rīsu audzētāji ir atbildīgi par 11% no visām lauksaimniecības radītajām SEG emisijām. Turklāt rīsu audzēšanai zemnieki izmanto ap 24 – 30% no visas pasaules saldūdens resursiem. Šis resursu patēriņš attiecas arī uz ceturto lielāko rīsu audzētāju pasaulē – Vjetnamu. Vides risinājumu institūta zinātnieki kopā ar “Preferred by Nature” izstrādās mehānismus ilgtspējīgākai rīsu audzēšanai un uzraudzībai, sākot ar Vjetnamas galveno rīsu klēpi – Mekongas deltu.

Lai palīdzētu rīsu audzētājiem samazināt radītās SEG emisijas un patērētos ūdens resursus, tajā pašā laikā nezaudējot ražas apjomu, radīta alternatīva appludināšanas – susināšanas metode. Šī metode ļauj regulēt ūdens līmeni uz lauka un izmantot tikai tik daudz ūdens resursus, cik rīsiem patiešām ir nepieciešams, nevis turēt laukus zem ūdens visas sezonas garumā. Tiem Mekongas deltas rīsu audzētājiem, kuri izvēlēsies pielietot ilgtspējīgo kontrolētās appludināšanas – susināšanas metodi, būs iespēja iegūt “Preferred by Nature” sertifikātu un piedāvāt savu produkciju augstākā līmeņa tirgus segmentiem par augstāku cenu nekā tradicionāli audzētajiem rīsiem. Savukārt Vides risinājumu institūta datu zinātnieki uzraudzīs šīs sertifikācijas kritēriju izpildi.

"Mekongas

Ilgtspējīgas audzēšanas sertificēšana spēlē nozīmīgu lomu atbildīgas ražošanas ķēdes izveidē no Mekongas deltas līdz pat vakariņu galdam kādā no Eiropas valstīm. Pasaulē, kurā valda viltus ziņas un viltoti sertifikāti, zinātnieku un sertificētāju galvenais uzdevums ir nodrošināt zinātnē un faktos balstītus kontroles mehāniskus katram ražošanas ķēdes posmam. Šādā nolūkā Vides risinājumu institūta datu zinātnieki apmācīs satelītu datos balstītu algoritmu un izstrādās automatizētu rīku, kas uzraudzīs rīsu audzētājus un to lauksaimniecības prakses, lai tās atbilstu ilgtspējas sertifikācijas principiem.

Rīsu audzēšanas uzraudzīšanas rīka izstrādei Vides risinājumu institūta zinātnieki izmanto jaunākos Eiropas Kosmosa aģentūras satelītu Sentinel-1 radara un Sentinel-2 optisko satelītu datus. Dati un informācija ir 21.gadsimta svarīgākais resurss un ikdienas nepieciešamība stratēģisku lēmumu pieņemšanā kā lauksaimniecībā, tā citās jomās. Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Eiropas Kosmosa aģentūru, Vides risinājumu institūta datu zinātnieki ir izkopuši prasmes apstrādāt un pielietot satelītu un citu nesēju datus, tādējādi veicinot Latvijas zinātnes un uzņēmējdarbības konkurētspēju Eiropas un pasaules līmenī.

Ilgtspējīgas rīsu audzēšanas uzraudzīšanas rīku Vides risinājumu institūts izstrādā Eiropas Kosmosa aģentūras atbalstītā projekta “Sentinel satelītu datos balstīts atbalsta rīks ilgtspējīgai rīsu audzēšanas uzraudzēšanai un serificēšanai” (SentiRice) ietvaros.