VRI zinātniskā publikācija par Sentinel satelītu datu izmantošanu ezeru izpētē un ūdens kvalitātes novērtēšanā

Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki un Igaunijas pēcdoktorante Tuuli Soomets izstrādājuši starptautiski atzītu zinātnisku publikāciju par Sentinel satelītu datos balstītu ezeru izpēti  “Ezeru optisko ūdens tipu salīdzināšana Sentinel-2 un Sentinel-3 satelītu datos” (Comparison of Lake Optical Water Types Derived from Sentinel-2 and Sentinel-3) kas publicēta attālās izpētes zinātniskajā žurnālā “Remote Sensing, An Open Access Journal from MDPI”

Igauņu pēcdoktorantūras pētnieces Tuuli Soomets sadarbībā ar Vides risinājumu institūta attālās izpētes ekspertiem Daini Jakovelu un Agri Braunu, kā arī saldūdeņu pētnieku Matīsu Žagaru izstrādā metodi, kas palīdzēs pilnveidot Latvijas ūdeņu monitoringa programmu, tādējādi ezeru apsaimniekošanā palīdzot pieņemt gudrus un zinātnē balstītus lēmumus. Līdz šim ūdeņu monitoringa programma lielākoties ir balstīta datos, kas ievākti ar laikietilpīgām un dārgām lauka paraugu ievākšanas metodēm. Attālā izpēte piedāvā papildināt tradicionālās metodes ar telpisko dimensiju un reālā laika informāciju. Pētījuma rezultātā plānots izstrādāt uzlabotu attālajā izpētē balstītu ezeru izpētes pieeju, ko iespējams pielietot saldūdeņu izpētei arī ārpus Latvijas, valstīs ar līdzīgām ūdeņu ekosistēmu īpašībām (piemēram, Igaunijā).

"Attēlā

Publikācija bāzēta iepriekšējo divu gadu pētījumu rezultātos un saņēmusi starptautiskas attālās izpētes pētnieku sabiedrības atzinību. VRI pētnieku komandas izstrādātā publikācija “Ezeru optisko ūdens tipu salīdzināšana Sentinel-2 un Sentinel-3 satelītu datos” iekļauta žurnāla “Remote Sensing, An Open Access Journal from MDPI” izlaidumā “Piekrastes un iekšzemes ūdenstilpju sarežģītības izpratne izmantojot attālo izpēti”.

"Klikšķini

Zinātniskā publikācija izstrādāta projekta FLUID: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijās balstīta attālās izpētes pieeja ezeru izpētei un monitoringam Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/137 ietvaros. Vienošanās ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta realizāciju Nr.1.1.1.2/16/I/001. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds, kā arī līdzfinansē Latvijas Valsts un Vides risinājumu institūts.

Vairāk par FLUID projektu iespējams uzzināt šeit.