Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību – WasteArt


Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību (WasteArt) Nr. Est-Lat 65

Ņemot vērā iedzīvotāju skaita palielināšanos un patēriņa ieradumus, atkritumu apsaimniekošana šobrīd ir īpaši aktuāla problēma, kas galu galā var novest pie nopietnām vides problēmām. Eiropas Savienībā (ES) tikai 40% atkritumu tiek atkārtoti izmantoti, bet lielākā daļa atkritumu tiek izgāzti vai sadedzināti. Ņemot vērā Eurostat datus, situācija Latvijā un Igaunijā nav labāka – atkārtoti izmantoti tiek tikai 20% atkritumu. ES Septītās vides rīcības programmas ietvaros noteikusi sekojošas prioritātes: samazināt radīto atkritumu daudzumu; uzlabot atkritumu pārstrādes procesus un veicināt to otrreizējo pārstrādi; ierobežot neatjaunojamo atkritumu dedzināšanu; pakāpeniski likvidēt atkritumu izgāztuves. Lai realizētu ES atkritumu politiku, kā Latvijai, tā Igaunijai nepieciešams īstenot vairākus soļus, tai skaitā veicināt sabiedrības izpratni par šo problēmu. 

Mērķis

Projekta galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par atkritumu samazināšanu, to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, kā arī mainīt cilvēku ieradumus, lai tie kļūtu videi draudzīgāki. WasteArt izmantos laikmetīgo mākslu un dažādas citas radošo industriju prakses, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ikdienā radīto atkritumu daudzumu, tādējādi akcentējot atkritumu samazināšanas aktivitāšu nozīmi. Izmantojot “Atkritumu audita” (skat. zemāk) pieeju arī bērnudārzos un skolās tiks veicināta atkritumu samazināšana un to pārstrāde.

Aktivitātes

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, plānots veikt sekojošas aktivitātes:

  • Publiska mākslas un radošas otrreizējas atkritumu izmantošanas kampaņa “NOT out of sight, NOT out of mind”. Tās mērķis ir atbalstīt un realizēt mākslas un radošo industriju projektus, ar kuru palīdzību radošā veidā veicināt dažādu sabiedrības grupu izpratni par atkritumu apjomu, tā radītajām problēmām un resursu efektīvu izmantošanu nākotnē. Kampaņas laikā mākslinieki no Latvijas, Igaunijas un citām valstīm radīs 14 mākslas projektus, kas tiks nokomplektēti vienā ceļojošajā izstādē. Lai vēstītu par pārmērīgo patēriņu, atkritumu apjomu, iespējām tos otrreizēji izmantot un pārstrādāt, mākslas darbi apceļos 6 izstādes pieturas vietas Latvijā un Igaunijā.
  • Atkritumu audits” galvenā mērķa auditorija ir bērni, jaunieši, skolotāji, skolu un bērnudārzu darbinieki Latvijā un Igaunijā. Šīs aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta atkritumu audita metodika, kas iedrošinās izglītības iestādes praktizēt atkritumu samazināšanu, otrreizējo izmantošanu un to pārstrādi, tādejādi veicinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un atkritumu samazināšanu. Lai sasniegtu šo mērķi, kampaņu plānots īstenot 24 bērnudārzos un skolās gan Latvijā, gan Igaunijā, galvenokārt informējot bērnus un jauniešus par atkritumu problemātikas galvenajiem cēloņiem.

VRI risinājumi

VRI ir projekta WasteArt vadošais partneris. Institūts būs atbildīgs par vispārējo projekta vadību, kā arī iesaistīts abu kampaņu – “NOT out of sight, NOT out of mind”, “Atkritumu audits”, realizēšanā.

Rezultāti

Peojekta noslēguma pasākuma “Atkritumu otrā dzīve, pielietojot mākslu un izglītību” prezentācijas:

Projekta norise: 2018. gada augusts – 2021. gada janvāris

Vadošais partneris: Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”

Partneri: Mittetulundusühing Tipu Looduskool (MTL); Põlva Vallavalitsus (līdz 01.12.2018. Mooste KülalisStuudio MTÜ); Vidzemes plānošanas reģions (VPR); Võru Vallavalitsus (VV); SIA “ZAAO”

Projekta vadītājs: Guna Dātava; e-pasts: guna.datava@videsinstituts.lv ; mob.tel. +371 26568947

Projekta finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas Interreg V-A ietvaros.

Projekta līdzfinansētāji: projekta partneri

Projekta budžets: Kopējais budžets 344 452.87 EUR, no tā ERAF piešķirtais finansējums – 292 784.92 EUR