Zālāju ekosistēmu stāvokļa novērtēšana
Zālāju ekosistēmu stāvokļa novērtēšanas projekts "Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai" (GRASSSERVICE) LIFE12 BIO/LV/001130

Projekta teritorijās identificēts liels neizmantoto lauksaimniecības zemju īpatsvars, tai skaitā arī bioloģiski vērtīgie zālāji. Rezultātā tie aizaug ar krūmiem, tādā veidā zaudējot savu bioloģisko daudzveidību. Lai spētu novērtēt zālāju bioloģisko un ekoloģisko vērtību un piemērot tiem ekonomiski ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nepieciešams veikt vispusīgu zālāju teritoriju un biomasas izvērtējumu.


Mērķi:

Nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju platību masas uzturēšanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidojot sadarbības modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām, tādējādi nodrošinot zālāju apsaimniekošanas un piedāvāto tehnisko risinājumu dzīvotspēju.

Aktivitātes:

  1. izmantojot ar aviācijā bāzētām attālajām izpētes tehnoloģijām ievāktos datus, novērtēt zālāju ekosistēmu stāvokli un bioloģisko vērtību, zālāju biomasas apjomu un zālāju izmantošanas potenciālu projekta teritorijās;
  2. izstrādāt konkrētajām teritorijām piemērotus tehniskos risinājumus zālāju apsaimniekošanai un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai.

Metodes un tehnoloģijas:

Zālāju bioloģiskās, ekoloģiskās vērtības un biomasas novērtēšanai tiek izmantoti dati, kas ievākti ar attālās izpētes tehnoloģijām – augstas precizitātes RGB kameru, lāzerskeneri (LiDAR sistēmu) un hiperspektrālajiem sensoriem. Ar trīsdimensiju lāzerskeneri ievākti dati tiek izmantoti zālāju stāvokļa apzināšanai (piemēram, aizaugumus ar krūmiem) un zālāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējumam. Zālāju biomasas un zālāju bioloģiskās daudzveidības pazīmju novērtēšana tiek veikta, balstoties uz hiperspektrālo datu analīzi. Rezultātu precizitātes uzlabošanai, attālās izpētes datu kalibrēšanai tiek izmantoti dati, kas ievākti ar portatīvo spektrometru.

1. attēls. Projekta ietvaros pētītā teritorija Siguldas novadā. Sarkanie laukumi - bioloģiski vērtīgo zālāju teritorijas

2. attēls. Projekta ietvaros pētītā teritorija Ludzas novadā. Sarkanie laukumi - bioloģiski vērtīgo zālāju teritorijas

Projekta norise: 2013. gada 1. oktobris – 2017. gada 31. decembris

Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums – Latvija

Partneri: Latvijas Dabas fonds, Rīgas Tehniskā universitāte, SIA „BioRe”, Z/S „Skujas”, Siguldas novada dome, Ludzas novada pašvaldība

Projekta vadītājs: Anda Ruskule, Baltijas Vides Forums – Latvija

VRI projekta koordinators: Rūta Abaja, ruta.abaja@videsinstituts.lv, Mob.tel. +371 27818676

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma

Papildu informācija par projektu