Zilpodzes fitoķīmiskais raksturojums: kas vērtīgs mīt šajā aizsargājamajā augā?

Iepazīsties – jūrmalas zilpodze (Eryngium maritimum L.) – savvaļā reti sastopams augs, kura sastāvā esošie aktīvie savienojumi var būt noderīgi kosmētikas līdzekļu ražošanā!

Ņemot vērā, ka jūrmalas zilpodze ir aizsargājams augs, vispirms vērtējām dažādas metodes tās pavairošanai un audzēšanai lauksaimniecības apstākļos. Šī procesa rezultāti atspoguļoti mūsu pirmajā publikācijā par Eryngium maritimum L.

Tālāk analizējām auga sakņu, dzinumu un lapu paraugus, lai novērtētu to ķīmisko sastāvu. Tajā identificējām kopumā 44 gaistošos un 63 negaistošos savienojumus, starp kuriem  izcēlās aminoskābes un hidroksicinamskābes atvasinājumi (piemēram, hlorogēnskābe un rozmarīnskābe). Jāmin, ka zilpodzes audzēšanas apstākļi būtiski ietekmē iepriekš minēto savienojumu koncentrāciju paraugos.

Ar pētījuma rezultātiem vari iepazīyies publikācijā “Phytochemical Diversity Comparison in Leaves and Roots of Wild and Micropropagated Latvian Sea Holly (Eryngium maritimum L.)” žurnālā Molecules MDPI šeit!

Apdraudēto ārstniecības augu pavairošanas tehnoloģijas tiek izstrādātas projekta “Audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai” (Nr. 1.1.1.1/19/A/083) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. 

Vairāk par projektu ŠEIT