Zilpodzes pētījumu rezultāti atspoguļoti starptautiskā zinātniskā konferencē Grieķijā

Šī gada 28.–31. augustā  Salonikos, Grieķijā, norisinājās 70. starptautiskais kongress, ko rīkoja Ārstniecības augu un dabas produktu pētniecības biedrība (Society for Medicinal Plant and Natural Product Research GA). Ikgadējā kongresa mērķis ir paplašināt esošās zināšanas un iegūt jaunu pieredzi saistībā ar dabas vielām, to produktiem un izpēti, kā arī nodibināt jaunus sadarbības kontaktus ar citu valstu nozares pārstāvjiem.

Kongresā tika prezentēti arī ERAF finansētā projekta “Augu audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai” (Nr.1.1.1.1/19/A/083) ietvaros iegūtie rezultāti.

Nodibinājuma “Vides risinājumu institūts” vadošā pētniece Dr. Ieva Mežaka (attēlā pie stenda referāta) prezentēja pētījumu rezultātus par zilpodzes pavairošanu augu audu kultūrās un šādi pavairoto augu ķīmisko sastāvu. Pētījuma gaitā izstrādātas metodes Jūrmalas zilpodzes (Eryngium maritimum L.) pavairošanai augu audu kultūrās (in vitro). Atrastas veids gan šīs grūti dīgstošās sugas diedzēšanai, gan pavairošanai mēģenēs, gan apsakņošanai. Mēģenēs augošos stādos konstatēti triterpēnu grupas saponīni, fenolie savienojumi, hlorogēnskābe, rozmarīnskābe un ēteriskās eļļas.

Ieva Mezaka
VRI vadošā pētniece Dr. Ieva Mežaka. Foto: VRI

Prezentāciju kopsavilkumi pieejami konferences tēžu grāmatā:

Apdraudēto ārstniecības augu pavairošanas tehnoloģijas tiek izstrādātas projekta “Audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai” (Nr. 1.1.1.1/19/A/083) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. 

Vairāk par projektu ŠEIT