Zilpodzes pētījumu rezultāti prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē

Maijā projaktaAudu kultūru pielietojums apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai” rezultāti tika prezentēti Phytochemical Society of Europe (PSE) rīkotā starptautiskā zinātniskā konferencē “PSE Trends in Natural Products Research: A PSE Young ScientistsMeeting” . Konference norisinājās š.g. 23–26. maijā Kolimbari, Krētā.

Konferencē tika skatīti šādi temati:

  • Medikamentu izstrāde, izmantojot sauszemes, jūras un mikrobioloģiskos dabas resursus;
  • Dabisko produktu un to analogu sintēze;
  • Dabisko produktu bioloģiskā un farmakoloģiskā aktivitāte;
  • Dabisko produktu biosintēze;
  • Ķīmiskā ekoloģija;
  • Dabisko produktu biotehnoloģiskie pielietojumi;
  • Bioaktīvo metabolītu skrīnings, izmantojo -omics platformu;
  • Dereplikācija un racionālas pieejas bioprospekcijai.

Starp konferences referentiem bija arī Vides risinājumu institūta pētniece Dr. Ieva Mežaka, kas prezentēja projekta Audu kultūru pielietojums apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai” ietvaros veiktās zilpodzes (Eryngium maritimum L.) pavairošanas un ķīmiskā skrīninga rezultātus.

Ar prezentāciju var iepazīties šeit:

Apdraudēto ārstniecības augu pavairošanas tehnoloģijas tiek izstrādātas projekta “Audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai” (Nr. 1.1.1.1/19/A/083) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.