Zilpodzes potenciāls kongresā Īslandē

Septembra izskaņā SIA “Field and Forest” vadošā pētniece Dr. Arta Kronberga devās uz Selfosu Īslandē, lai Ziemeļu lauksaimniecības zinātnes asociācijas rīkotajā Ziemeļu lauksaimniecības kongresā (NJF Nordic Agricultural Congress 2022) prezentētu ziņojumu par jūrmalas zilpodzes (Eryngium maritimum L.) kā ziemeļu apstākļiem piemērota kultūrauga potenciālu. 

Tikai 10% pasaulē lietoto ārstniecības augu tiek kultivēti lauksaimniecības apstākļos. Tā kā pieprasījums pēc dabas izcelsmes ārstniecības, kosmētikas un pārtikas produktu sastāvdaļām aug, jārod veidi, kā nepieciešamos augus “pieradināt” augšanai lauksaimniecības, īpaši bioloģiskās lauksaimniecības, apstākļos.

Jūrmalas zilpodze dabā sastopama Vidusjūras, Baltijas jūras, Melnās jūras un Ziemeļu jūras piekrastē. Tās pielietojums ir plašs – augs ir dekoratīvs, tas satur kosmētikā un ārstniecības preparātos izmantojamas vielas, kā arī auga dzinumus un saknes var lietot pārtikā.

Arta Kronberga jūrmalas zilpodze
SIA "Field and Forest" vadošā pētniece Dr. Arta Kronberga. Foto: SIA "Field and Forest"

Runājot par auga ķīmisko sastāvu, tā virszemes daļas satur saponīnus, flavonoīdus, poliacetilēnus un ēteriskās eļļas. Zilpodzes saknēs atrodami triterpēnu saponoīdi, monoterpenoīdu glikozīdi, bet sēklās – kumarīns.

Tā kā šī suga daudzās valstīs ir īpaši aizsargājama, zilpodzes legālai iegūšanai iespējami divi varianti – vai nu pavairošana, audzējot augu lauksaimniecības apstākļos, vai arī auga biomasas iegūšana  ar biotehnoloģiju palīdzību.

Projekta “Audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai” laikā tika vērtēts jūrmalas zilpodzes audzēšanas potenciāls, tostarp izstrādātas auga mikropavairošanas metodes un vētīta dažādu meriklonu piemērotība audzēšanai bioloģiskās lauksaimniecības apstākļos.

Mikropavairošanas eksperimentos tika testētas dažādu koncentrāciju citokinīnu un auksīnu kombinācijas, kā arī dažādas slāpekļa avotu koncentrācijas  barotnēs. Tāpat dažādu meriklonu ietvaros testēti mainīgie faktori, kā auga audu kultūru priekšapstrāde, gaismas apstākļi, kasetes lielums un augsnes substrāts.

Lai novērtētu dažādu meriklonu piemērotību komerciālai audzēšanai, 2021. gadā veikti arī lauka izmēģinājumi. 

Līdz šim iegūtie rezultāti liecina, ka mikropavairošanas procesā lielāko lomu spēlējis barotnes sastāvs, bet stādu attīstību galvenokārt ietekmē tādi faktori kā kasetes lielums, gaismas apstākļi un substrāta sastāvs ex vitro adaptācijas laikā. Arī stādīšanas datumam ir būtiska ietekme uz jūrmalas zilpodzes meriklonu izturību un attīstību lauka apstākļos.

Apdraudēto ārstniecības augu pavairošanas tehnoloģijas tiek izstrādātas projekta “Audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai” (Nr. 1.1.1.1/19/A/083) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. 

Vairāk par projektu ŠEIT