Zinātnieki pēta Rīgas jūras līča ūdens sastāvu un optiskās īpašības

2015.gada augustā Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) satelīta Sentinel-3 datu simulēšanas ietvaros  Vides risinājumu institūta (VRI) zinātnieki kopā ar Igaunijas Jūras institūtu devās pētīt ūdens sastāvu Rīgas jūras līcī. Datu simulēšanai zinātnieki izmanto aviācijā bāzētas attālās izpētes metodes, taču, lai nodrošinātu attālās izpētes datu precizitāti, nepieciešams noskaidrot to atbilstību dabā.

"Igaunijas

Baltijas jūras atrašanās vieta, seklums, sāļums un zemais bioloģiskās daudzveidības līmenis padarījis to par kompleksu ekosistēmu, kurai nepieciešamas detalizēti izstrādātas gan tradicionālās, gan attālās izpētes metodes. Lai nodrošinātu atbilstošas precizitātes datus, zinātnieku komanda izveidoja savstarpēji saskaņotu attālās izpētes un un lauka datu ievākšanas plānu un maršrutu. Attālās izpētes datu ievākšanas laikā, ko VRI veica, izmantojot Novērošanas un vides monitoringa sensoru sistēmu ARSENAL, vienlaicīgi un vienā teritorijā norisinājās arī in-situ lauka izpētes datu ievākšana. Pēc tam zinātnieki lauka izpētes datus apstrādās laoratorijā un salīdzinās ar aviācijā bāzētiem attālās izpētes datiem.

"Attālās

"VRI

"Paliekas

EKA atbalstītā izpētes projekta ietvaros zinātnieki attīsta uzlabotus algoritmus Baltijas jūras ekoloģiskās kvalitātes un tādu ūdens optiski aktīvo vielu kā hlorofila izpētei. Algoritmus būs iespējams izmantot, lai apkopotu objektīvu informāciju par Baltijas jūras virsmas un ieplūstošo vielu kvalitāti, detektētu piesārņojuma avotus un noteiktu citus jūras ekoloģijas faktorus.

Vairāk par projektu

Projekta mājas lapa