Zinātnieku komanda Priekuļu novadā ierīko ārstniecības un aromātisko augu eksperimentālo dārzu

2017.gada augustā un septembrī zinātnieku komanda no Vides risinājumu institūta (VRI) un SIA “Field and Forest” ierīkojuši pirmos izmēģinājumus ārstniecības un aromātisko augu eksperimentālajā dārzā, kurā 3 gadu laikā pētīs augu ražīgumu, bioķīmisko kvalitāti, ģenētisko daudzveidību, kā arī katrai sugai piemērotākās un bioloģiskajai lauksaimniecībai atbilstošākās audzēšanas tehnoloģijas.

"Attēls:

Augustā pētnieki iekārtoja pirmos izmēģinājumus, kuros uzsāka ārstniecības augu pētīšanu lauka apstākļos. Priekuļu novada eksperimentālajā dārzā iestādīto augu paraugi atvesti no augsta līmeņa stādu audzētavas Itālijā. Zinātnieku komanda veikusi pirmos izmēģinājumus, lai novērtētu piemērotāko agrotehniku baldriāna un pienenes audzēšanai Latvijas agroklimatiskajos apstākļos. Lai arī laika apstākļi Priekuļos šogad nelutināja, izmēģinājumus izdevās veikt ļoti labos laika apstākļos, kad augsne bija pietiekami mitra. Tūlīt pēc stādīšanas sākās jaunas lietavas, kas palīdzēja augiem labi apsakņoties. Lai nodrošinātu ātru un nepārtrauktu stādīšanas procesu, pētnieki organizēja talku, kurā piedalījās un palīzēja kolēģi no VRI un SIA “Field and Forest”.

"Attēls:

Ņemot vērā pirmos eksperimentālā dārza novērojumus un izmēģinājumus, zinātnieki uzsver – lai audzētājs gūtu labu rezultātu, pareizai šķirnes izvēlei ir ārkārtīgi liela nozīme. Lai arī visas šķirtnes pārvešanu no stādu audzētavām ārzemēs pārcieta labi, vēlāk atklājās, ka aklimatizācijas procesu labāk pārdzīvoja to augu paraugi ar izcelsmi no valstīm ar Latvijai līdzīgāku klimatu.

Pētījums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības (ERAF) fonda atbalstītā projekta “Medicīnisko un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana” Nr.1.1.1.1./16/A/307 ietvaros. To finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros.

""

Vairāk par projektu.