Zinātniskā publikācija: vai ķimeņu ēteriskā eļļa atbaida laputis?

Persiku laputis (Myzus persicae) ir drauds,  kas labi zināms dažādu kultūraugu audzētājiem. Pēdējās desmitgadēs šis kaitēklis ir kļuvis rezistents pret dažādiem ķīmiskajiem pesticīdiem, tādēļ ir nepieciešami alternatīvi, videi draudzīgi kaitēkļu apkarošanas risinājumi. Viens no daudzsološiem variantiem ir  ēteriskās eļļas. Lai izprastu ķimeņu (Carum carvi) ēteriskās eļļas ietekmi uz persiku laputīm, Vides risinājumu institūtā tika veikts pētījums, izmantojot tilta metodi un kāpostus kā saimniekaugus. Tika analizēta trīs dažādu ķimeņu ēterisko eļļu paraugu efektivitāte. 

Pētījuma rezultāti ir daudzsološi: visām ēteriskajām eļļām piemita spēja atbaidīt kukaiņus (turpmāk – repelence). Īpaši jāatzīmē ēteriskā eļļa ar augstāko D-limonēna koncentrāciju – šīs eļļas uzrādītā repelence bija visaugstākā (ar repelences indeksu +41%). Šis efekts saglabājās stabils ievērojamu laiku – līdz pat 330 minūtēm.

Tomēr, izstrādājot lietošanai gatavas repelentu formulācijas, pētnieki saskārās ar izaicinājumu: ķimeņu ēteriskajai eļļai pievienotas virsmaktīvās vielas mazināja eļļas repelenci. Līdz ar to darbs pie efektīvām repelentu formulām turpinās!

Neraugoties uz izaicinājumiem, ķimeņu ēteriskās eļļas efektivitātes apstiprināšana ir solis uz priekšu ceļā uz efektīvu, bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamu kaitēkļu apkarošanas līdzekļu izstrādi.

Vairāk lasi zinātniskajā rakstā “In Vivo Bioassay of the Repellent Activity of Caraway Essential Oil against Green Peach Aphid” MDPI žurnāla “Insects” speciālizlaidumā “New Formulations of Natural Substances against Insect Pests“!

Pētījums tiek veikts projekta “Ēterisko eļļu destilācijas atlikumi kā potenciāla izejviela ilgtspējīgiem augu izcelsmes produktiem ar repelentu iedarbību” (Nr. 1.1.1.1/20/A/096) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.