Zivju izpēte Indijā

Mangrove

Zivju sabiedrības sastāvs un barošanās paradumi Punnakayal mangrovju kanālos Indijā

Mangrovju mežu ekosistēmas nodrošina neskaitāmas komerciāli nozīmīgas zivju sugas ar nārsta, patvēruma un barošanās vietām. Par spīti šo mežu milzīgajai nozīmei okeāna zivju populāciju ekoloģijā, pēdējo gadu desmitu laikā ir strauji palielinājušies to izciršanas tempi. Lai veiksmīgi plānotu mangrovju mežu aizsardzības pasākumus nepieciešams iegūt datus par šo ekosistēmu funkcionēšanu, tai skaitā zivju resursu stāvokli. Punnakayal mangrovju kanāli Indijā nodrošina apkārtējo teritoriju zvejniekus ar zivju resursiem un ir pakļauti milzīgai cilvēka darbības negatīvai ietekmei. Tomēr līdz šim tajos nav veikti zivju ekoloģijas pētījumi, kas neļauj veiksmīgi plānot to dabas aizsardzības pasākumus.

Mērķis

Sadarbībā ar V. O. Chidambaram College Jūras bioloģijas laboratorijas pētniekiem veikt zinātnisku pētījumu nolūkā raksturot zivju sabiedrības sastāvu un barošanās paradumus, kas savukārt palīdzētu izstrādāt Punnakayal mangrovju ekosistēmas dabas aizsardzības pasākumus.

Pielietotās metodes un tehnoloģijas

Zivju sabiedrības paraugu ievākšana dažādos dienas laikos un mēness fāzēs. Sekojoša zivju sugu noteikšana un barošanās paradumu analīze laboratorijā.

Projekta norises laiks: 2014. gada jūnijs

Projekta vadītājs: Matīss Žagars

Projekta finansētājs: V. O. Chidambaram College

Līdzfinansētājs: Vides risinājumu institūts

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar: V. O. Chidambaram College